hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook 

Hirdetmények

2020.06.18

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és...

2020.05.29

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár május 20-i bejelentése alapján a most folyó tanév végéig marad a tantermen kívüli digitális oktatás, azonban június 2-tól oktatási céllal már találkozhatnak...

2020.05.22

Kedves Szülők! Az óvoda újranyitását követően (az adott időszakra vonatkozó járványügyi előírásoknak megfelelően) továbbra is óvnunk, védenünk kell saját egészségünket és a közvetlen...

2020.05.17

2020. május 18. napján lép hatályba a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló, 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet, mely jelentős változásokat hoz...

2020.03.15

Legfontosabb elérhetőségek és hiteles tájékozódási felületek az új koronavírus kapcsán A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható járványügyi zöldszámai: 06-80-277-455,...

2020.03.02

Már bankkártyával is lehet rendezni az adókat és a térítési díjakat

1/2020. (III.13.) számú polgármester és jegyző közös intézkedése a koronavírussal összefüggő önkormányzati feladatokról

1. A Polgármesteri Hivatal 2020. március 13-tól nem fogad ügyfelelet. A Hivatal biztosítja az elektronikus úton és telefonon történő ügyintézést. Szünetel a polgármester, és jegyző fogadóórája is.

Felelős: Jegyző
Határidő: folyamatos

2. Az önkormányzati intézmények alkalmazottja — foglalkozási viszonyára tekintet nélkül — az intézményvezető előzetes tájékoztatása mellett tartózkodhat külföldön. A hazaérkezését követően 10 munkanapon keresztül személyes munkavégzése nem megengedett. Részére — az intézményvezető döntése szerint — távoli munkavégzés engedélyezhető, ellenkező esetben munkáltatói jogkörben legfeljebb 10 munkanap szabadság rendelhető el.

Felelős: intézményvezetők, jegyző
Határidő: folyamatos

3. A 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet 3. §. (2) bekezdésben leírt, a házi karanténban lévő személy ellátásáról való gondoskodás — az érintett igénye szerint — a napi szükségleti cikkek hétköznaponként napi egyszeri beszerzését jelenti, a vételár előre fizetése mellett. A kapcsolattartás során kerülni kell a személyes kontaktust. 

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

4. Az Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 2020. március 16. napjától bezár.

Felelős: intézményvezető, anyakönyvvezető
Határidő: folyamatos

5. Az Önkormányzati helyiségben nem tartható 50 főnél nagyobb házasságkötés.

Felelős: intézményvezető, anyakönyvvezető
Határidő: folyamatos

6. A Telki Termelői Piac 2020. március 14. napjától -ellenkező intézkedésig – nem rendezhető meg.

Felelős: Szervezők
Határidő: folyamatos

Jelen intézkedés 2020 március 13. napjával lép hatályba.

Deltai Károly - polgármester, dr. Lack Mónika - jegyző

Telki, 2020. március 13.

Telefon: (26) 920 800  -  Általános ügyfélfogadás rendje: Hétfő:  14-18 | Szerda: 8-12, 13-16 | Péntek: 8-12  -  RÉSZLETES ELÉRHETŐSÉGEK

Fel