hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook 

Hirdetmények

2020.06.18

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és...

2020.05.29

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár május 20-i bejelentése alapján a most folyó tanév végéig marad a tantermen kívüli digitális oktatás, azonban június 2-tól oktatási céllal már találkozhatnak...

2020.05.22

Kedves Szülők! Az óvoda újranyitását követően (az adott időszakra vonatkozó járványügyi előírásoknak megfelelően) továbbra is óvnunk, védenünk kell saját egészségünket és a közvetlen...

2020.05.17

2020. május 18. napján lép hatályba a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló, 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet, mely jelentős változásokat hoz...

2020.03.15

Legfontosabb elérhetőségek és hiteles tájékozódási felületek az új koronavírus kapcsán A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható járványügyi zöldszámai: 06-80-277-455,...

2020.03.02

Már bankkártyával is lehet rendezni az adókat és a térítési díjakat

A képviselő-testület úgy döntött, hogy idén néhai Regős Ferenc részére posztumusz Telki Díszpolgár, Callmeyer Ferenc és Pojják László részére Telkiért Érdemérem címet adományoz.

Regős Ferenc, Telki egykori tanítója 1949-től 1972-ben történt nyugdíjba vonulásáig, 23 éven át tanította a telki gyerekeket.

1949-től '54-ig a Budajenői Általános Iskolában, ahová akkoriban a felső tagozatosoknak már járniuk kellett, majd '55-től az intézmény megszűnéséig, '65-ig Telkire költözvén a helyi iskola összevont alsó négy osztályát tanította egyedül. 1966-tól nyugdíjazásáig ismét Budajenőn dolgozott.

Kitűnő pedagógus volt, köztiszteletben álló személyiség, aki a telki gyerekek generációit tanította, nevelte az iskolában és azon kívül is.

1955-től igazgatója a falu egyetlen közösségi kultúrlétesítményének, a Telki Kultúrháznak, amelynek 1967-ben történt lebontása után ugyanezt a munkát folytatta a korábbi iskola épületében (amely irányítása alatt bővítésre is került) 1982-ben bekövetkezett haláláig.

Telki egyszemélyes kulturális intézményeként 27 éven át szervezte a falu kulturális életét, az ünnepi rendezvényeket, és tanította be az iskolás gyerekeknek az ünnepi fellépési programokat.

Barátaival amatőr zenekart alakított, és éveken át zenélt a telki gyerekeknek az általa szervezett gyermekbálokon.

1955-től elhunytáig Telki könyvtárosaként szerettette meg az olvasást, a könyvek világát gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Elindította, működtette Telkin a József Attila olvasó mozgalmat. Könyvtárosi munkájáért 1970-ben díszoklevéllel tüntették ki.

Irányította a Telki Ifjúsági Klubot, nevelte a fiatalokat, működtette a falu lakossága számára a település köztulajdonú televízió készülékét, szervezte az adások szabad megtekintését, amire nagy szükség volt, mert akkor még csak néhány családnak volt otthon saját tévéje.

Feldolgozta az egykori Telki Apátság és község történetét, majd megírta a falu 1945 utáni, valamint a Budajenő-Telki Községi Tanács történetét, és vezette Telki Krónikáját.

Munkássága során talált rá Kodolányi János telki származására. Javaslatára került 1974-ben a Kodolányi emléktábla az író helyi szülőházára, és ő alapozta meg a faluban a Kodolányi-kultuszt.

Az utolsó „lámpása” volt Telkinek, pedig ezt az értékrendet képviselni és átadni a közösségnek talán éppen az 1949-től '82-ig tartó időszakban volt a legnehezebb.

Regős Ferenc a telki temetőben lévő sírjában nyugszik.

Dr. Callmeyer Ferenc hosszú szakmai pályafutása során tekintélyes és tiszteletre méltó életművel gazdagította az ország, és lakóhelye, Telki építészeti, településrendezési arculatát, kultúráját.

Szerteágazó munkásságát dicséri, hogy megtervezte a település címerét, megírta a „Telki ezer éve” című monográfiát, valamint a telki katolikus templom számára elkészítette Szent István, Boldog Gizella és Szent László triptichonját. Nevéhez fűződik a Telki Ófalu értékmentő rendezése, javaslat a Pajta-Faluház felújítására, továbbá egy terv a telki Fő utca rendezéséhez.

Önkormányzati bérlakásokat tervezett és elkészítette a telki temető rendezési tervét. Terveket készített az 1956-os emlékműhöz, amelyek nagyban hozzájárultak a végleges arculat kialakításához. Iránymutatása alapján rekonstruáltak és felállítottak a Fő utcában egy régi emlékkeresztet (német nyelvű felirattal).

Négy éven keresztül önkormányzati képviselőként tevékenykedett, és aktívan részt vett a helyi építészeti tervtanács munkájában.

A Telki Fesztiválon és más rendezvényeken többször kiállításaival és előadásaival gazdagította a programot, aktív részese volt a Telki történelméről készült kiállításnak az iskola könyvtárában. Ő tette fel az internetre a Geocatching Telki elnevezésű kirándulás anyagait.

Nyugdíjasként is fáradhatatlanul tevékenykedik, helytörténeti kérdésekben számos javaslattal és információval segíti a fiatalabb generáció kutatóit, és figyelemmel kíséri a helyi közélet eseményeit.

Pojják László családjával 24 éve él Telkiben. Foglalkozása szerint villamosmérnök, és aki ismeri, megtapasztalhatta kiváló muzikalitását.

Sok hangszeren - gitár, mandolin, szájharmonika, orgona - nagyszerűen játszó zenész, aki szereti társaságát szórakoztatni. Sok Telki Fesztiválon szerepelt. Szólóesten, illetve a régi, „Facsiga” zenekarával saját és költők verseit zenésítette meg és adta elő nagy sikerrel.

Manapság az évekkel ezelőtt létrejött „T-358” formációban játszik örömzenét telki zenészekkel.

Közösségteremtő, mert kezdeményezője, támogatója, és 16 évig megbízható szereplője volt a Székely Betlehemes hagyományőrző előadásának.

Alapos felkészültséggel szolgál kántorként a miséken, oszlopos tagja a templom kórusának.

Korábban a falu rendezvényein feleségével és másokkal együtt rendszeresen bábelőadással szórakoztatta a legkisebbeket. Zenei sokoldalúságára jellemző, hogy az utóbbi egy-két évben gitárduót alkot Neszmélyi Imrével, közönsége legnagyobb örömére.

A telki közösség - és az emberek - iránti alázata, tisztelete minden tevékenységében tükröződik. Pojják László sokunk kedves barátja, ismerőse. Hosszú évek óta önzetlenül segíti a falu kulturális életét.

szb


Korábbi díjazottak 

Érdeméremmel 2010-től mostanáig dr. Rátky Józsefet, Regős Ferencnét (posztumusz), Magyar Károlyt, Schäffer Lászlónét, Füzesi Attilát, Harkai Gábort, Vászolyi Tímeát, Bartos Györgyöt, Baltási Klárát, Portik Ferencet, a Kokukk Egyesületet, Márton Ildikót, Zimonyi Adrienne-t, Maronicsné Dávid Annát, Samreth-Nimol Kánidot, Váradi Esztert és a Telki Nőikart jutalmazták.

A kétévente odaítélhető díszpolgári cím eddigi egyetlen tulajdonosa Havas Ferenc.

Telki Ifjúsági Díjat 2015 óta Pasztircsák Polina, Illéssy Lenke és Balog Alexandra kapott.

Telefon: (26) 920 800  -  Általános ügyfélfogadás rendje: Hétfő:  14-18 | Szerda: 8-12, 13-16 | Péntek: 8-12  -  RÉSZLETES ELÉRHETŐSÉGEK

Fel