hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook 

Hirdetmények

2020.06.18

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és...

2020.05.29

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár május 20-i bejelentése alapján a most folyó tanév végéig marad a tantermen kívüli digitális oktatás, azonban június 2-tól oktatási céllal már találkozhatnak...

2020.05.22

Kedves Szülők! Az óvoda újranyitását követően (az adott időszakra vonatkozó járványügyi előírásoknak megfelelően) továbbra is óvnunk, védenünk kell saját egészségünket és a közvetlen...

2020.05.17

2020. május 18. napján lép hatályba a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló, 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet, mely jelentős változásokat hoz...

2020.03.15

Legfontosabb elérhetőségek és hiteles tájékozódási felületek az új koronavírus kapcsán A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható járványügyi zöldszámai: 06-80-277-455,...

2020.03.02

Már bankkártyával is lehet rendezni az adókat és a térítési díjakat

A környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvény. 48. § (4) bek. b) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat.

Amennyiben egy településen az önkormányzat nem alkot rendeletet az avarégetésről, alapértelmezésben a tevékenység tilos, ha pedig alkotott rendeletet, akkor az abban előírtakat kell betartani.

Telki Önkormányzata a zöldhulladék égetését az avar és kerti hulladékok égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályozásáról szóló, 17/2011. (VI.29.) számú Ö. rendeletében szabályozta. A rendeletet a képviselő-testület 2018. novemberi ülésén, 19/2018. (XI.09.) számú Ö. rendeletével módosította.

A 2018. december 1-jén életbe lépett változás alapján Telkiben egész évben tilos az avar és kerti hulladék égetése, magán- és közterületen egyaránt!

A képviselő-testület az új szabályozással teljes mértékben megtiltotta annak lehetőségét, hogy a zöldhulladékot el lehessen égetni.

A teljes körű tiltással az önkormányzat célja a levegő tisztaságának védelme, ugyanis az avar és kerti hulladék égetése kiemelten légszennyező tevékenység. Az égetés során szénmonoxid, és sok más, egészségre káros anyag - köztük a rendkívül veszélyes PM10, azaz a szállópor - keletkezik.

Bármilyen hihetetlennek tűnhet, de már egyetlen kupac elégetése képes lehet az egészségügyi határértéket meghaladó mértékben szennyezni egy közepes méretű település levegőjét. Márpedig az erre irányuló kutatások megállapították, hogy az idő előtti elhalálozások első számú környezeti oka a légszennyezés. Magyarországon évente kb. 8-10 ezerre becsülik a kutatók a levegőminőséggel összefüggő halálesetek számát.

A levegő tisztaságának védelme érdekében az égetés helyett az önkormányzat a zöldhulladék helyben történő komposztálását, illetve annak elszállíttatását támogatja.

Valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható. A folyamat során maradéktalanul elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik.

Ha az elszállítás mellett döntünk, a közszolgáltató Zöld Bicske Kft. a március 15-e és december 15-e közötti időszakban minden hónap második és negyedik csütörtökén viszi el az ingatlanok elé megfelelően kitett zöldhulladékot.

A zöldhulladék bármilyen, maximum 120 literes, átlátszó zsákban kitehető. A két és fél centiméternél nem nagyobb átmérőjű gallyakat 1 méternél nem hosszabb darabokra vágva, fél méternél nem nagyobb átmérőjű, szorosan összekötött kötegekben kell az ingatlan elé kihelyezni.

A kerti hulladék és az avar égetésének szabályait megszegőkkel szemben a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről szóló, 6/2013. (IV.24.) Ö. rendelet értelmében a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, illetve a hatóság közigazgatás bírsággal sújthatja el elkövetőt.

Kérjük a szabályok szigorú betartását!

Telki Önkormányzat


Tűzgyújtási tilalom>>


(Képünk illusztráció.)

Telefon: (26) 920 800  -  Általános ügyfélfogadás rendje: Hétfő:  14-18 | Szerda: 8-12, 13-16 | Péntek: 8-12  -  RÉSZLETES ELÉRHETŐSÉGEK

Fel