Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2023.12.11-Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármestere 

M E G H Í V Ó

 

Telki Község Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                  2023. december 11. (hétfő ) 19.15 óra

Az ülés helye:                         Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyaló terem, Telki, Petőfi u. 1.

 

 

Javasolt napirendek:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Jegyző

 

1./ 1867-ben készült fa szőlőprés közterületi felállítása

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Sportmenedzser megbízási díj emelés kérdése

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ Telki Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ Az Önkormányzat 2024. évi költségvetését megalapozó rendeletek felülvizsgálata és egyéb megalapozó döntések

Előterjesztő: Polgármester

 

5./Közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról

Előterjesztő: Polgármester

 

6./Közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ Cafetéria juttatások 2024. évi összegének meghatározása

Előterjesztő: Polgármester

 

8./Telki Zöldmanó Óvoda közalkalmazottjait megillető fenntartói pótlékok meghatározásáról

Előterjesztő: Polgármester

 

9./ Telki Község Önkormányzat 2023.évi Közbeszerzési tervének módosítása

Előterjesztő: Polgármester

 

10./ A köztemetőről és a temetkezésről szóló 20/2011. ( 09.07.) Ör. sz. rendelete megtárgyalása  melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

 11./ Telki Zöldmanó Óvoda Alapító Okiratának módosítása + melléklet+ melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

12./ Telki Község Képviselő-testületének 2024. évi munkatervéről

Előterjesztő: Polgármester

 

Egyebek

 

Zárt ülés

  1. / Szennyvízcsatorna hálózat feletti út nyomvonal helyreállítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás megindítás

Előterjesztő: Polgármester

 

Telki, 2023. december 8.                                                                                     

Deltai Károly                                                                         

 Polgármester

Fel