Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2024.02.12- Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármestere 

M E G H Í V Ó

 

Telki Község Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                  2024. február 12. (hétfő ) 19.00 óra

Az ülés helye:                          Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyaló terem, Telki, Petőfi u. 1.

 

 

Javasolt napirendek:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Jegyző

 

1./ Történelmi szőlőprés közterületi felállítása

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Telki Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése  +  Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

3./Az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezéséről

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ Egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról + MellékletMelléklet+ Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

5./Telki Zöldmanó Óvoda nyári zárva tartási rendjének meghatározása  +  Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

6./Telki Zöldmanó Óvoda 2024/2025 nevelési év Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ Telki Zöldmanó Óvoda igazgató ( óvodavezető ) pályázat kiírása  + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

8./Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti díjak meghatározása

Előterjesztő: Polgármester

 

9./ Telki Község Önkormányzat szabályozási tervében szereplő szabályozási vonalak felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Polgármester

 

10./ Telki község közterületeinek használatáról, a közterületek rendjéről szóló 3/2014.( I.24.) Ör. számú rendelet

Előterjesztő: Polgármester

 

11./ Zsámbéki-medence Naturpark Egyesület létrehozása

Előterjesztő: Polgármester

 

Egyebek

 

Zárt ülés

12./ Szennyvízcsatorna hálózat feletti út nyomvonal helyreállítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Polgármester

 

Telki, 2024. február 9.                                                                                     

Deltai Károly                                                                         

 Polgármester

Fel