Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2023.12.11 - PÜB ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Pénzügyi Bizottság

Elnöke

 

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                  2023. december 11. (hétfő ) 18.15 óra

Az ülés helye:                          Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyaló terem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

 

1./ Szőlőprés felállításának ÖK támogatása

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Sportmenedzser megbízási díj emelés kérdése

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ Telki Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ Az Önkormányzat 2024. évi költségvetését megalapozó rendeletek felülvizsgálata és egyéb megalapozó döntések

Előterjesztő: Polgármester

 

5./Közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról

Előterjesztő: Polgármester

 

6./Közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ Cafetéria juttatások 2024. évi összegének meghatározása

Előterjesztő: Polgármester

 

8./Telki Zöldmanó Óvoda közalkalmazottjait megillető fenntartói pótlékok meghatározásáról

Előterjesztő: Polgármester

 

9./ Telki Község Önkormányzat 2023.évi Közbeszerzési tervének módosítása

Előterjesztő: Polgármester

 

10./ A köztemetőről és a temetkezésről szóló 20/2011. ( 09.07.) Ör. sz. rendelete megtárgyalása + melléklet  

Előterjesztő: Polgármester

 

Egyebek

 

Zárt ülés

11./ Szennyvízcsatorna hálózat feletti út nyomvonal helyreállítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás megindítás

Előterjesztő: Polgármester

 

Telki, 2023. december 5.                                                                                     

Földvári-Nagy László                                                                          

     bizottsági elnök

Fel