Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2023.11.27 - Testületi ülés

Telki Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

M E G H Í V Ó

 

 

Telki Község Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                  2023. november 27. (hétfő ) 19.00 óra

Az ülés helye:                          Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyaló terem, Telki, Petőfi u. 1.

 

 

Javasolt napirendek:

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Jegyző

 

1./ Beszámoló a közterület-felügyelet működéséről 2022.október - 2023. október időszakra vonatkozóan

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Épület üzemeltetési feladatok ellátására szóló pályázat elbírálása

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ Telki gyermekorvosi ellátás biztosítása

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ A 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  +  melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

5./ Sportmenedzser megbízási díj emelés kérdése

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Telki Község Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartás módosítása

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ A köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Polgármester

 

8./ Helyi Választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: Jegyző

 

9./ Polgármester munkájának értékelése

Előterjesztő: Alpolgármester

 

Egyebek

 

 

Telki, 2023. november 23.                                                                                     

Deltai Károly                                                                         

 Polgármester

Fel