hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2021.11.22 - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármester 

 

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testülete rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                        2021. november 22. ( hétfő)  19.00 óra

Az ülés helye:                                Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem, Telki, Petőfi u. 1.

 

 

Javasolt napirendek:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Polgármester

 

1./ Beszámoló a polgármesteri Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Jegyző

 

2./ Óvodai udvari játszóeszköz beszerzés pályázat értékelése  + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

3./Csekkfizető automata felállításáról  + Melléklet  + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

4./Sebességmérő eszközök javítása

Előterjesztő: Polgármester

 

5./2021.évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Polgármester

 

6./Területi védőnői körzet kialakításáról

Előterjesztő: Polgármester

 

7./A 2022. évi belső ellenőrzési tervről  + Melléklet+ Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

8./ A polgármester jutalmáról

Előterjesztő: Pénzügyi bizottság elnöke

 

Telki, 2021. november 19.  

                                                                                        

Deltai Károly   

Polgármester

Fel