Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2021.12.13 - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármester 

 

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testülete rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                         2021. december 13. ( hétfő)  19.30 óra

Az ülés helye:                                Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem, Telki, Petőfi u. 1.

 

 

Javasolt napirendek:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Polgármester

 

1./Országos Bringapark Program keretében megvalósítani tervezett kerékpáros pumpapálya kérdése  + Melléklet  + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

2./Postai szolgáltatások, csekkfizető automata felállítása

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ Tájékoztató az önkormányzat által értékesítésre kijelölt ingatlanokról

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ Érdi Tankerületi központtal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Polgármester

 

5./ Közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről

Előterjesztő: Jegyző

 

6./ Közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról

Előterjesztő: Jegyző

 

7./ 2022.évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Előterjesztő: Polgármester

 

8./ A vásárolt étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról

Előterjesztő: Polgármester

 

Telki, 2021. december 10.  

                                                                                        

Deltai Károly   

Polgármester

 

Fel