Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Tájékoztató a menekülthelyzetről és az ukrajnai háborúról

Tajekoztato2

2022. március 9-én este a Kodolányi János Közösségi Ház nagytermében Deltai Károly ismertette az aktuális helyzetet, és a menekültválsággal kapcsolatos tudnivalókat a szomszédos Ukrajnában zajló háború kapcsán.

Telki Polgármestere a jelenlévő érdeklődők előtt hangsúlyozta, Magyarországon ma béke van és biztonság, a hazánkat érintő legnagyobb veszélyek közvetettek, elsősorban gazdasági jellegűek, illetve a menekültválsághoz köthetőek. Hozzátette, egy ilyen léptékű, a szomszédos országban zajló háború önmagában is akkora biztonsági fenyegetést jelent, hogy bizonyos kockázatokkal akkor is számolni kell, ha közvetlen katonai konfliktusra nem kerül sor – a lehetséges forgatókönyvek megvalósulása esetén az Alaptörvény rendelkezései az irányadók.

Nukleáris kockázatok

A tájékoztató kitért arra, hogy egy esetleges nukleáris baleset esélye csekély, de nem zárható ki teljesen. A magyar lakosság védelmét az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) biztosítja, aminek működőképességét rendszeres gyakorlatokkal tesztelik. Amennyiben bárminemű nukleáris szennyezés következne be, az illetékes hatóságok azonnal elrendelik az elzárkózást és megkezdődik a mentesítés – egy ilyen eset 24-48 óra elzárkózással és mentesítéssel kezelhető. A polgármester kiemelte, teljesen felesleges a kereskedelmi forgalomban lévő jódtabletták felvásárlása, szedésük „megelőző célzattal” indokolatlan és veszélyes.

Gazdasági hatások

A háború kitörése óta a világ országai, különösen az Európai Unió tagállamai szigorú gazdasági szankciókat vezettek be Oroszország ellen. Ennek hatásait mi is megérezzük, már rövidebb távon is (például bizonyos termékcsoportok esetén az árak radikális emelkedése várható).

Az orosz bankok csődje nincs hatással más hazai bankok helyzetére, a magyarországi bankhálózat stabil. Telki Önkormányzata nem érintett az orosz bank csődjében.

Egészségügyi hatások, ellátások

A tájékoztató kitért arra is, hogy minden háborús krízis automatikus velejárója az egészségügyi krízis. Ez a közművek megsemmisülése, az elégtelen higiéniás körülmények, a stressz és a tömeges összezártság következménye. Fontos feladat az érkezők egészségügyi körülményeiről való tájékozódás, illetve az esetleges kockázatok felmérése (pl. a Covid tekintetében). A menekültek nem biztos, hogy el tudják mondani, hogy milyen gyógyszert szednek, mire van esetlegesen szükségük – érdemes erre minden esetben rákérdezni (pl. az inzulin vagy a szívgyógyszer igen fontos lehet).

Menekültek, segítés, önkéntesség

Hazánkba eddig mintegy 200.000 menekült érkezett. Közülük meglehetősen kevesen, mintegy 2000-en kértek menekültstátuszt. Ennek oka, hogy a menekültek jelentős része csak átutazik rajtunk és legfeljebb néhány napig tartózkodik Magyarországon. Olyanok is vannak, akik magyar okmányokkal, kettős állampolgársággal rendelkeznek, ezért nem folyamodnak menekültstátuszért.

A menekülteket ellátnunk nemzetközi jogi vonatkozásban, és emberi, erkölcsi értelemben is kötelességünk. A polgármester köszönet mondott Telki lakóinak a menekültek irányába tanúsított segítő szándékért és hozzáállásért! Számos segélycsomag indult útnak, sok menekült talált átmeneti szállásra, és sokan segítettek személyes közreműködéssel vagy adománnyal.

Telki Önkormányzata a térség egyik leggyorsabban reagáló önkormányzataként segélyalapot hozott létre, és a Katolikus Karitász pénzügyi és egyéb támogatásával megkezdték a menekültek egy csoportjának ellátását. Az egymilliós pénzügyi alap az itt élők nagyvonalú támogatásával azóta közel háromszorosára bővült, ami jelentős biztonságot ad az előttünk álló, jelenleg nem belátható hosszúságú időszak háborús helyzettel összefüggő feladatainak finanszírozására.

A kormány a vonatkozó döntések alapján a menekültek segítését elsősorban a karitatív szervezetek bevonásával és az ő támogatásuk útján kívánja ellátni. A nagy segélyszervezetekkel együttműködésben létrehozták a Híd Kárpátaljáért programot, ami szervezett támogatást igyekszik nyújtani e területnek. (A résztvevőkön kívül is több karitatív szervezet működik, de ezen a hálózaton kívül és állami háttér nélkül.)

Aki Telkin kívül kíván bekapcsolódni az önkéntes munkába, pl. a https://www.hogysegits.hu/ oldalon, illetve a Segítségnyújtás (Ukrajna, Kárpátalja) Facebook-csoportban kereshet erre lehetőséget. A határra adományküldeményt vinni csak úgy érdemes, ha előzetesen egyeztetik a fogadókkal, illetve érdemes az adományt valamelyik nagy szervezet gyűjtőpontjára leadni. A határ túloldalára átmenni nem javasolt, sőt, kifejezetten veszélyes!

Az ukrajnai helyzettel és következményeivel, valamint a menekülthelyzettel kapcsolatos fontos információkat a www.telki.hu portálon, és a Facebookon, illetve szükség esetén a mostanihoz hasonló személyes tájékoztatókon folyamatosan közölni fogjuk.

Telki Önkormányzat segélyalapja: 11742348-15441881-10500020

Fel