Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Már online is intézhető a lakcímbejelentés

online

Nem szükséges okmányirodába menniük azoknak, akik online szeretnék a lakcímbejelentést intézni. Elektronikus úton jelentheti be ugyanis a lakóhelyét, tartózkodási helyét, valamint az ezekben bekövetkezett változást az az ügyfél, aki ügyfélkapuval rendelkezik.

Az a személy intézheti így a lakcímbejelentését, aki:

  • a lakás kizárólagos tulajdonosa vagy egyedüli haszonélvezője,
  • a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen, vagy a rendelkezési nyilvántartásban hozzájárult,
  • érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja (pl. bérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználati szerződés),
  • közös tulajdon esetén rendelkezik a szállásadó által tett nyilatkozattal, amely a tulajdonostársak hozzájárulását tartalmazza.

Az elektronikus ügyintézést az alábbi útvonalon intézhetik: magyarorszag.hu/okmányok/lakcímigazolvány/lakcímváltozás bejelentése

Lakcímként a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban érvényesként nyilvántartott és a címlistából kiválasztható cím jelenthető be.

Fontos, tehát, hogy mielőtt elindítaná a lakcímnyilvántartási folyamatot, online győződjön meg arról, hogy az a cím, ahova be szeretne jelentkezni, már rögzítésre került-e a címnyilvántartásban.

Amennyiben a bejelentésre nem szállásadóként (pl.: tulajdonosként vagy haszonélvezőként) kerül sor, úgy az egyéb módon fennálló jogosultság igazolására alkalmas nyilatkozatot, vagy okiratot a kérelemhez csatolni szükséges. Csatolmányként AVDH (azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés) szolgáltatás igénybevételével hitelesített, 1 darab PDF kiterjesztésű fájl (max. 2 MB) adható meg, amely szükség esetén tartalmazhatja több tulajdonostárs vagy haszonélvező hozzájárulását.

Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, és az eljárás megindul. Az új lakcímadatait tartalmazó személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímigazolvány) választása szerint személyesen vagy postai úton kapja kézhez.

Az elektronikus úton történő lakcímbejelentés nyilvántartásba vételére tekintettel a polgár lakcímigazolványa érvénytelenítésre kerül. A polgár az érvénytelen okmányt leadhatja

  • személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján bármely járási hivatalnál, vagy
  • személyes megjelenés nélkül, postai úton az eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnak címezve.

Elektronikus úton történő lakcímbejelentés esetén az új lakcímadatok utólagosan, a bejelentő kérelmére kerülnek rögzítésre az e-Személyi tároló elemén.

Lakóhely, valamint tartózkodási hely változásának bejelentése esetén a bejelentés napjával megegyezően, a korábban megadott cím érvénytelenné válik, és az újonnan megadott lakóhely, tartózkodási hely lesz érvényesként feltüntetve a nyilvántartásban.

Elektronikus úton történő bejelentés során eljáró hatóságként bármely járási hivatal kiválasztható, az ügyben a kérelemben megjelölt járási hivatal jár el.

Fel