Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Ki legyen az egészségügyi díjas?

telki_dij

Kitüntető díj adományozásáról szóló javaslatok benyújtása

Telki képviselő-testülete 10/2019. (III.29.) számú önkormányzati rendeletében szabályozta a kitüntetések, címek alapításának és adományozásának rendjét. A rendelet alapján a testület minden évben Telki Egészségügyi Díjat adományozhat az arra érdemes személy(ek)nek.

Telki Egészségügyi Díj a telki egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenységért, vagy a településhez köthetően az egészségügy területén végzett kimagasló munka, példaértékű eredmény elismerésére évente egy alkalommal adományozható.

A díjra nem jelölhetők: aktív polgármester; valamint a képviselő-testület tagjai; és a Telki Község Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló személyek.

A díj adományozására a polgármester, az önkormányzati képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a település civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei (minimum 10 fő ajánlásával) tehetnek javaslatot, kizárólag részletes indoklással ellátott, írásos formában.

A kitüntetendő személy(ek)re 2024. április 20-ig a Polgármesteri Hivatal részére eljuttatott, írásban benyújtott ajánlásban lehet javaslatot tenni.

Deltai Károly
polgármester

Korábbi díjazottak

Telki Egészségügyi Díjat napjainkig Dr. Asztalos Mária, Gállné Farkas Gabriella (posztumusz), Dr. Kiss-Leizer Márta és Mezei Bori, valamint Pardaviné Dr. Petrovicz Edina részére adományozott a képviselő-testület.

Fel