Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Jelentkezzen a választási és a szavazatszámláló bizottságokba! - határidő: április 19.

valasztas

Felhívás Helyi Választási Bizottságba póttagok és Szavazatszámláló Bizottságba tagok jelentkezéséhez

A Köztársasági elnök 2024. június 9-re tűzte ki az európai parlamenti képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását.

A választások helyi lebonyolításához várjuk a szavazatszámláló bizottságokba tagok és a helyi választási bizottságba póttagok jelentkezését.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló és a hely választási bizottság tagja, póttagja csak Telki községben állandó lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet, akivel szemben a Ve. 18. § (1) és (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn.

A Helyi Választási Bizottság feladata: a jelöltek nyilvántartásba vétele, szavazólapok tartalmában jóváhagyása, a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás eredmény megállapítása.

A Szavazatszámláló Bizottság feladata: A szavazás gördülékeny és jogszerű lebonyolításának biztosítása melynek része többek között a szavazatok megszámlálása, a szavazóköri eredmény megállapítása.

A Helyi Választási Bizottság póttagjainak a bizottság munkájába való bevonására a választási bizottság választott tagja megbízatásának megszűnése esetén (például lemondás, elhalálozás) vagy akadályoztatása, illetve a Ve. 24.§-ában foglalt esetekben kerül sor.

A szavazatszámláló bizottság tagjainak kiegészítésére pedig abban az esetben kerül sor, amennyiben a tagok száma az öt főt nem éri el, vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma, valamint a kijelölt szavazókör névjegyzékében szereplő választópolgárok száma alapján indokolt.

A Helyi Választási Bizottság póttagját és a Szavazatszámláló Bizottság tagját a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslatára a képviselő-testület választja meg.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak illetve a Helyi Választási Bizottságba póttagnap jelentkezni a „Jelentkezés szavazatszámláló bizottsági tagnak" (letöltésért kattintson!), illetve a "Jelentkezés Helyi Választási Bizottsági tagnak(letöltésért kattintson!) megnevezésű nyomtatvány kitöltésével és leadásával lehet 2024. április 19. napjáig (meghosszabbított határidő!). A nyomtatványok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban is.

A jelentkezéseket a Telki Polgármesteri Hivatal címére - 2089 Telki, Petőfi u. 1. - lehet postai úton megküldeni, vagy személyesen leadni.

A bizottsági tagsággal kapcsolatosan dr. Lack Mónikánál, a Helyi Választási Iroda vezetőjénél lehet érdeklődni a 06-26/920-801-es telefonszámon.

A megválasztott bizottsági tagoknak esküt/fogadalmat kell tenniük, majd oktatáson kell részt venniük.

Felhívjuk továbbá a jelentkezők figyelmét, hogy a választási bizottsági munka a szavazás napján hajnal 5 óra 30 perc körüli időben kezdődik, és a szavazóköri, illetve települési szintű eredmény megállapításáig (adott esetben késő éjszakai időpontig) tart.

Kérjük, csak akkor adja le jelentkezését, ha életkorára, egészségi állapotára és foglalkozására figyelemmel vállalni tudja az egész napos aktív jelenlétet!

A bizottsági tagok a jogszabályban meghatározott mértékű tiszteletdíjban részesülnek.

Kérem a Tisztelt Telki Választópolgárokat, hogy jelentkezésükkel segítsék a választások sikeres lebonyolítását!

A Helyi Választási Iroda vezetője


A 2024-es európai parlamenti és helyi önkormányzati választásokról információk bővebben ITT érhetők el.

Fel