Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Tájékoztató választáson induló jelölteknek

valasztasi_plakathely

Telki Napló, Telki Portál 

A Telki Napló és a Telki Portál az eddigi voksolásokhoz hasonlóan ezúttal sem lesz helyszíne a jelöltek kampányának, azonban minden, a törvények által előírt tájékoztatási kötelezettségnek eleget tesz.

Telki Község Önkormányzata hivatalos kiadványában, a Telki Naplóban, illetve a www.telki.hu internetes honlapján csak a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelöltek listájáról, illetve a választással kapcsolatos eljárási szabályokról fog tájékoztatást adni. A jelöltek programjainak, illetve a kampányhirdetéseknek a megjelentetésére ezeken a fórumokon nem lesz lehetőség.

Választási gyűlések

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 145.§. (3) bekezdése értelmében választási kampány céljára a jelöltek, jelölő szervezetek számára a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár azonos feltételekkel bocsátja rendelkezésre az intézmény nagytermének használatát.

A nagyterem fenti célú használata jelöltenként, jelölő szervezetenként kampányidőszakban egy alkalommal, maximum 1,5 óra időtartamra lehetséges a hatályos Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti díjak meghatározásáról szóló 14 /2024. (II.26.) számú önkormányzati határozatban meghatározott helyiséghasználati díj ellenében.

Választási plakát

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144.§. (1) értelmében plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.

A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

Plakát a kampányidőszakban az alábbiakban meghatározott korlátozásokkal helyezhető el:

  • Magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,
  • Állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.
  • Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos!

A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

Telki Község Önkormányzata a település közigazgatási területén 6 helyszínen helyez el a kizárólag a választási plakátok elhelyezésére alkalmas felületeket.

Telki Község Önkormányzata

(Képünk illusztráció.)

Fel