Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

„A pontszámaink minden évben magasabbak az országos átlagnál” – interjú Farkas Judit igazgatónővel

Interju_Farkas_Judit

Hazai pálya: közéleti diskurzus helyi témákról, telkiekkel

Idén februárban új sorozatot indítottunk a Telki Portálon és a Naplóban, amelynek keretében Deltai Károly polgármesterrel, valamint a telki közélet különböző szegmenseinek szereplőivel, intézmények, civil szervezetek vezetőivel, egyes szakterületek képviselőivel vesszük sorra a településünk életét érintő fontos kérdéseket, civil, önkormányzati és közösségi kapcsolódási pontjait. Negyedik részünkben Farkas Judittal, a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatójával beszélgettünk az intézmény mindennapjairól, gyermekvédelemről, sikerekről.

Telki Napló/Portál: Milyen szinteken és minőségben tud együttműködni az iskola és az önkormányzat, valamint a helyi közösség azóta, hogy az intézmény a Klebelsberg Központ felügyelete alá került?

Farkas Judit: Több területen is folyamatos az együttműködés a település közösségeivel és az önkormányzattal.

Ökoiskolaként mindig is igyekeztünk a gyermekeket arra nevelni, hogy becsüljék meg környezetüket, és azt, hogy ilyen iskolájuk van ezen a szép településen. Ezért örömmel csatlakoztunk a márciusi telki Öko-héthez, amelynek jegyében, Dr. Sándor Zsuzsa révén ingyenesen az iskolába érkezik több olyan értékes program, amik egyébként fizetősök lennének.

Hosszú évek óta az iskola adja a településnek a március 15-i ünnepélyt. A tavalyi nagyon nagy sikert aratott, és reményeim szerint az idei is ugyanolyan profi előadás lesz!

Igyekszünk szorosan együttműködni a Kodolányi János Közösségi Házzal több fronton is. Filmklubot szerveznek nekünk, amelynek keretében hétfőnként a Magyar Nemzeti Filmarchívum alkotásait tekinthetik meg a gyerekek. Különböző évfolyamokat delegálunk erre és a film után közösen átbeszéljük a látottakat. Emellett az interjút megelőző héten egy pályázatnak köszönhetően a János vitéz (h)arcai címmel interaktív foglalkozáson vehetett részt négy osztályunk a közösségi házban.

A nyolcadikosoknak előkészületben van az „Örökítsd meg a jelent a jövő számára!” című, nagyon ígéretesnek tűnő program, amit a Magyar Levéltár indított. Arról szól, hogy a település nevezetes helyeit, hagyományait megörökítsék a résztvevők. Ebből később egy kiállítás is születhet.

Az iskola rendszeresen részt vesz az alapítványi sportnapon és a Telki Fesztiválon is gyakran fel szoktunk lépni. 2022-ben pedig pályaorientációs napon jártak a nyolcadikosok a Telki Polgármesteri Hivatalban, amelynek során a képviseleti demokráciával és a helyi önkormányzat munkájával ismerkedhettek meg.

Deltai Károly: Telki egy gyermekbarát település, ennek szellemében működünk. Önkormányzatunk számára mindig is nagyon fontos volt az oktatásügy és a szívünkhöz közel áll az iskola. Nem véletlenül voltunk olyan lelkes fenntartók, és szerettük volna, ha azok is maradhatunk. Az intézmény a falu életébe remekül illeszkedik, és nem távolodott el annak ellenére sem, hogy a fenntartók már nem mi vagyunk. Mindent megteszünk, hogy hozzá tudjunk járulni a működéséhez, egyrészt az alapítványon keresztül, másrészt beruházási, felújítási kérdésekben lobbizással.

Sok területen, a sport, kultúra és a közösségi élet terén egyaránt jól együtt tudunk működni – ahogyan ezekről az imént az igazgatónő is beszámolt – és napi szintű bizalmi kapcsolatban állunk. Bármikor felhívhatjuk egymást, és igyekszünk mindenben segíteni, amiben csak lehetséges.

Örülünk, hogy a közösségi ház megépültével már itt láthatjuk vendégül az iskolásokat a március 15-i ünnepségen, nagyon színvonalas előadásokat láthatunk a gyerekektől.

A fentieken túl a gyermekvédelemben is látunk egy nagy közös feladathalmazt. Az igazgató asszony és én nagyon odafigyelünk erre a területre. Mi ketten mindig részt veszünk az ezzel kapcsolatos eseményeken, szervezeti tájékoztatókon, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni.

TN: Kérem, meséljenek a témáról egy picit bővebben!

F.J.: A gyermekvédelemben nagyon fontosnak tartom a prevenciót. Igyekszünk mindig időben lépni és szoros együttműködésben vagyunk a Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központtal. Most is folynak az ötödikeseknél a megelőző foglalkozások – a közösségépítés, bántalmazás, a drogok, elfbar vagy az internet veszélyei kapcsán –, amelyek sikeresek. Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány segítségével ebben a tanévben ellátogatott hozzánk Dr. Pécsi Rita professzor asszony, hogy a szülőket tájékoztassa az online világ gyermekekre leselkedő veszélyeiről.

Hála az égnek ez a téma itt helyben nem jelent komoly fenyegetést, és szeretnénk, ha ez így is maradna! Odafigyelünk az iskolában, és ha látunk valamilyen problémát, értesítjük a szülőket, ha pedig szükséges, a családsegítőt is bevonjuk.

D.K.: Szerencsére nem Telki az epicentruma az ilyen jellegű gondoknak, de azért itt-ott felbukkanhat családon belül is probléma. Meg kell említeni azt az esetet, amikor elsősorban nem telki illetőségű fiatalok okoztak némi felfordulást az iskola előtti közterületen, rossz példát mutatva és magukhoz is csábítva néhányat a helyi gyerekek közül. Az ilyen „vendégjelenségre” csak közös fellépéssel lehet megoldást találni, és ebben a HÍD Családsegítő, a prevenciós programok, valamint a szociális jelzőrendszeri hálózatban résztvevők együttműködésére és a rendőrség hatékony fellépésére van szükség.

TN: Mik azok a tényezők, amelyek révén a telki iskola kiemelkedik az átlagból?

F.J.: Én azon dolgozom, hogy úgy működtessük az iskolát, hogy a település büszke lehessen rá! Arra törekszem és törekszünk mindannyian, hogy a gyerekek és a pedagógusok egyaránt szeressenek ide járni.

Intézményünkben a hozzáadott pedagógiai érték igen magas, nagyon lelkiismeretesek és kreatívak a tanáraink. Igyekszünk élménydús programokat szervezni, hogy színesítsük a szürke hétköznapokat, ami közösségépítésnek is kiváló, egyben motiváló és lendületet is ad mindenkinek.

Ha olykor probléma adódik, megbeszéljük, és mindig a kompromisszumok, a megoldás felé mozdulunk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a tantestület az utóbbi években egyben maradt és szépen összekovácsolódtunk.

TN: Az önkormányzat a Havas Ferenc-díjjal igyekszik honorálni a tanárok lelkiismeretes munkáját.

D.K.: Nagyon örülök annak, hogy településünk díszpolgárának, Havas Ferencnek a nevét viseli ez az oktatási díj, amivel némiképp – immáron nem fenntartóként, hanem kívülről – tudjuk méltányolni, megköszönni a pedagógusok munkáját, akik a gyermekeinkért dolgoznak nap mint nap. A másik lehetőség a támogatásra az, hogy a nagyon lelkes és pozitív hozzáállású szülői közösséggel együttműködve, az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítványon keresztül megpróbáljuk azokat a pluszokat biztosítani az intézménynek, amikre esetleg külső forrás hiányában nincsen lehetősége beruházni – ilyen volt például az udvar felújítása.

TN: Az elmúlt két évtized során volt olyan, amikor bővítés nélkül már elképzelhetetlen lett volna az iskola élete. Az utóbbi időben ugyanakkor a gyerekszám lassú csökkenésnek indult. Milyen tervek vannak a közeljövőben az infrastruktúra fejlesztése, átalakítása terén és miben tud ehhez hozzájárulni az önkormányzat?

F.J.: Az iskola állagának megőrzése, a felújítás nagyon fontos és időszerű, hiszen egy lassan 23 éves épületről beszélhetünk. A tankerülettel együttműködve hamarosan megújulhat a bejárati oldal homlokzata, erre már ígéretet kaptunk. A több mint 20 éves kazánok cseréje is megindult, ami egy nagyobb volumenű beruházás. Ez a kettő a tervek szerint még ebben a naptári évben megvalósulhat.

D.K.: Az iskola épületét több ütemben kellett bővíteni, fejleszteni, mivel folyamatosan nőtt a gyermekszám. A demográfiai folyamatokból egyértelműen látszik, hogy a csúcsponton túl vagyunk és normalizálódik a helyzet az iskolában. Ez azt is jelenti, hogy a jövőben – a lezajlott bővítéseknek köszönhetően – talán vissza tud állni a szaktantermi rendszer. Eredetileg is így volt kialakítva az iskola, de 2006-2008 környékén olyan sok gyermekkel kellett számolnia az intézménynek, ami lehetetlenné tette ennek fenntartását.

Az épület a tulajdonunkban van, de nem mi üzemeltetjük. Bízunk abban, hogy a tankerülettel szoros együttműködésben megtörténik az állagmegóvás. Amihez hozzá tudunk járulni, az udvar és a környezet rendezéséhez, kisebb, eseti fejlesztésekhez, azt meg is tesszük.

Ezeken felül megemlíteném, hogy a sportcsarnokot nem véletlenül építettük az óvoda és iskola közé, hogy a diákok használhassák a sportlétesítményt, valamint a parkban lévő sporteszközöket. Szeretnénk ezt még tovább bővíteni, és a környezetet úgy rendezni, hogy az iskola számára a lehető legkomfortosabb legyen, a legtöbb élményt kínálja.

TN: Milyenek az iskolába járó gyermekek továbbtanulási mutatói?

F.J.: A friss számokat, tehát az idei nyolcadikosok eredményeit beszélgetésünk idején még nem lehet pontosan tudni. (A számok azóta már ismertek, lásd a cikk alatt! - a szerk.) A tavalyi végzősöknél minden gyermek bekerült az általa vágyott első három középiskola egyikébe. A pontszámaink minden évben magasabbak az országos átlagnál, szerintem idén is ez várható, így e tekintetben elégedett vagyok.

A szülők mindent megtesznek a gyermekekért és mi is. Igyekszünk támogatni őket, heti rendszerességgel zajlottak középiskolai felkészítő foglalkozások szeptembertől januárig. A felvételi tárgyakból minden magyar- és matektanár hetente kérte ki a felvételi feladatsorokat és próbadolgozatokat.

Az országosan igényelhető, objektív teszteket minden novemberben megírják a gyerekek, hogy lássák, hol tartanak, és miben kell még erősíteniük a tudásukat.

TN: A sakk-logika és a két tannyelvűség továbbra is húzóereje az iskolának?

F.J.: Nagyon lelkes és jó angol munkaközösségünk van a vezetőjével az élen. Fantasztikus programokat találnak ki! A Pancake day-t kicsik és nagyok egyaránt szeretik és várják minden évben. Többször volt nálunk továbbképzés pedagógusoknak, például az Érdi Tankerület és az Oxford Kiadó is rendezett már itt ilyet.

A sakk terén Pregitzer György munkája mindenképpen kiemelendő. Tavaly és idén is országos szinten első, második és harmadik helyezéseket értek, érnek el tanítványaink. Nemrégiben pedig iskolánk adott helyett a Budai Járási Gyermek Sakkversenynek.

D.K.: A sakk a település életébe is be tudott épülni. A különböző telki rendezvényeken többször felbukkantak már az iskola sakkozói, a legeredményesebb diákok játszottak szimultánt és például volt már játék óriásbábokkal is. Egyik Ifjúsági Díjasunk Persányi Barnabás, aki komoly sikereket ért el ebben a sportban.

TN: Talán nem mindenki tudja: az önkormányzat képviselő-testülete Köznevelési Bizottságának mi a pontos szerepe az iskola életében?

D.K.: A Köznevelési Bizottságot azért alapítottuk, hogy a gyerekek útját egyengetni tudjuk. Az óvoda fenntartói feladatai az önkormányzatnál vannak, az iskoláé a tankerületnél, ám a gyermekek közösek. A bizottság egyfajta kapcsolattartási fórum, amelyben az intézmények, szülői közösségek és az önkormányzat egyeztetni tudnak, a gyermekek útját végig lehet kísérni, az esetlegesen felmerülő komplex – akár szervezeti, társadalmi vagy éppen financiális – problémák pedig organikusan, jól átlátva és rendszerben kezelhetők. Sőt, közös programokat is könnyebben lehet így, együttműködve szervezni.

Szilágyi Balázs


A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nyolcadikosainak felvételi pontszámai az idén (2024-ben):

magyar nyelv: 34,09 (országos átlag: 29,46)
matematika: 33,16 (országos átlag: 21,76)


csaladsegito_forrodrot

Fel