Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Adatbejelentési kötelezettség a helyi adók terén

adozas

Az ingatlantulajdonosoknak az adatbejelentési kötelezettségüknek a helyi adók (telekadó, építményadó) terén 2024. január 15-ig kell eleget tenniük.

Az önkormányzati adóhatóság az ingatlantulajdonos adatbejelentése alapján veti ki az építmények utáni építményadót, illetve a telkek utáni telekadót.

Az ingatlantulajdonosoknak a helyi adóhatóság felé adatbejelentést kell benyújtaniuk új ingatlan vásárlása, eladása, új építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén.

Az adatbejelentés határideje: a tárgyév január 15-e.

Az adatbejelentésben rögzített állapot: az adóalanyoknak, tulajdonosnak/haszonélvezőnek az adóév első napján fennálló állapotnak megfelelően kell eleget tenniük az adatbejelentési kötelezettségüknek.

Fontos tudniuk az ingatlantulajdonosoknak, hogy önmagában az ingatlan-nyilvántartásban (földhivatalnál) történő változás átvezetése (pl. ingatlan eladása vagy vásárlása, lakóingatlan felépülése, használatbavételi tudomásulvételi eljárás lefolytatása) nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést. Mivel az építmény- és a telekadó ún. „kivetéses” jellegű vagyoni típusú helyi adók, így az adók alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.

Az adatbejelentés legegyszerűbb módja, ha az Elektronikus Önkormányzati Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) belépve az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” a szóló ASP-ADÓ-31, illetve az ,,Adatbejelentés a telekadóról ,, szóló ASP-ADÓ-32 számú nyomtatványt töltik ki, és azt elektronikusan, vagy papír formátumban küldik be a hivatal részére, de természetesen az önkormányzat honlapján, a www.telki.hu oldalon, a Nyomtatványok felületen található „Adatbejelentés nyomtatvány” letöltésével és kitöltésével is meg tudják ezt tenni.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) felhatalmazása alapján Telki Község Önkormányzata az építményadóra vonatkozó szabályokat a 21/2022. (XI.15.) számú, míg a telekadóra vonatkozó szabályokat a 18/2022. (XI.15.) számú önkormányzati rendeletében szabályozza.

Az adózónak nem kell újabb adatbejelentést benyújtania mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az adatbejelentési, változásbejelentési kötelezettség elmaradása, hiányos teljesítése, vagy a bejelentési, változásbejelentési kötelezettség valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – a Polgármesteri Hivatal tizenöt napos határidő kitűzésével felhívja az adózó figyelmét az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. Az adatbejelentés elmulasztása esetén, ha az adózó a felhívásban foglaltaknak határidőre nem tesz eleget, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Air) 220.§-a alapján természetes személy esetén az adózó legfeljebb 200.000 Ft, nem természetes személy adózó legfeljebb 500.000. Ft összegű mulasztási bírsággal szankcionálható.

Kérünk minden adózót, hogy az adatbejelentési kötelezettségüknek határidőre tegyenek eleget!

Telki Polgármesteri Hivatal

Fel