Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Gyommentesítési és parlagfű elleni védekezési kötelezettség

parlagfu

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a parlagfű elleni védekezés jogszabály által előírt kötelezettség az ingatlanok birtokosai (használói, tulajdonosai) számára.

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése a parlagfű-mentesítés érdekében előírja, hogy az ingatlan használója (tulajdonosa) köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Az általános gyomfertőzés elleni védekezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Kormányrendelet szabályozza.

A települések belterületén a jegyző hatásköre a parlagfűvel fertőzött ingatlanok tulajdonosaival szemben eljárni, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság ellenőrzi a parlagfű fertőzöttséget. A jegyző úgynevezett közérdekű védekezést rendelhet el a fertőzött ingatlanra, ha a tulajdonos gyommentesítési kötelezettségének nem tesz eleget.

A közérdekű védekezés költségeit a gyomfertőzött ingatlan tulajdonosának kell viselnie. A közérdekű védekezés elrendelését követően minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.

Növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult. A bírság összege bel- és külterületen, a fertőzött terület nagyságától függően, egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.

Mindezekre tekintettel, és főként mivel a parlagfű allergiával küzdők életminőségét rendkívüli mértékben rontja a levegőben szálló parlagfű pollen, kérem Önöket, hogy végezzék el a gyommentesítést, és azt tartsák fenn egészen a vegetációs időszak végéig!

Együttműködésüket köszönöm!

dr. Lack Mónika
jegyző

Fotó: Pixabay

Fel