Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Beszámoló településünk közbiztonsági helyzetéről

rendorseg

A Budaörsi Rendőrkapitányság elkészítette a 2022-es évre vonatkozó beszámolóját Telki közbiztonsági helyzetéről. Ebből kiderül, hogy a község területén a bűnügyi statisztikákat az elmúlt éviekhez hasonló számok jellemezték.

Nincs komolyabb változás a közbiztonság terén

A rendőrkapitányság beszámolójából kiderül, hogy 2022-ben összesen 23 bűncselekményt követtek el Telkiben, ami az elmúlt évekhez viszonyítva átlagosnak mondható (2021-ben 18-at, 2020-ban 24-et regisztráltak). A közterületen elkövetett bűncselekmények száma megegyezik az előző évivel: tavaly és tavalyelőtt 4 ilyen cselekmény került a hatóság látókörébe (2020-ban 7).

Kiemelten kezelt bűncselekmény 15 volt 2022-ben, néggyel több, mint egy évvel korábban, és kettővel több, mint 2020-ban. Az előző évben 9 lopást regisztráltak településünkön (2021-ben 5-öt, 2020-ban 11-et), testi sértés nem történt (csakúgy, mint az előző években), garázda jellegű bűncselekményből pedig egyet jegyeztek fel (tavalyelőtt 2-t, azt megelőzően pedig szintén 1-et). Lakásbetörést 2022-ben nem regisztráltak.

Közérdeklődésre számot tartó események

Az elmúlt évben több olyan, fiatal elkövetőkhöz kötött cselekmény történt Telkiben, amely a lakosság körében közérdeklődésre tartott számot. Ezek közé tartozott a buszmegálló rongálás (üvegbetörés) és a grafitizés. Minden bűneset vonatkozásában megtörtént az elkövetők beazonosítása.

A csalások száma emelkedik, a módszerek változnak

Az elmúlt időszakban jellemzően a csalás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás módszereiben történt nagy volumenű változás a Budaörsi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területét alapul véve. A korábban jellemző „unokázós” csalási módszer helyett olyan újabbak láttak napvilágot, amelyek során az elkövető és a sértett fizikai érintkezése, kapcsolatfelvétele nélkül jön létre a károkozás (a sértettek számláihoz kapcsolódó belépési és tranzakció-indítási adatok megszerzése által). E tendenciák megjelenéséhez igazodnak a bűnüldözés során végrehajtandó feladatok és nyomozati cselekmények (pl. a célszámlák soron kívüli zárolása, illetve a mozgatott pénzösszegek lefoglalása).

szb


Ne váljon áldozattá, védekezzen az internetes csalások ellen!

csalas1

csalas2

A legújabb csalási módszerekről, és azok megelőzési, kivédési lehetőségeiről tájékozódjon a www.kiberpajzs.hu weboldalon!

Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

Fel