Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

A helyi iparűzési adó bevallása és az egyszerűsített adózás választása

ado_szamitas

Az „Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény” 2023. évtől jelentősen módosította „A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt” (Htv.), így a helyi iparűzési adóztatást.

A Htv. 2023. évi módosítása bevezeti a kisvállalkozó fogalmát. Kisvállalkozónak minősül az a vállalkozó, akinek/aminek éves nettó árbevétele nem haladja meg a 25 millió forintot (kiskereskedelmi tevékenységgel foglalkozó átalányadózó egyéni vállalkozó esetében a 120 millió forintot). Három bevételi sávot és ahhoz tartozó tételes adóalapot határoz meg számukra. A bevételi sávokat éves szinten kell tekinteni (12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi időarányosítással).

A hatályba lépő új szabályok lényege tehát az, hogy ha a kisvállalkozó ezt az adóalap-megállapítási módszert választja, akkor iparűzési adóját adóbevallás benyújtása nélkül, évente egyszer, az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően: május 31-ig) köteles majd megfizetni.

Bevételi határ

Adóalap

Fizetendő adó (2%)

12 millió Ft-ig

2,5 millió Ft

50 ezer Ft

12 és 18 millió Ft között

6 millió Ft

120 ezer Ft

18 és 25 millió Ft között (kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén 18 és 120 millió forint között)

8,5 millió Ft

170 ezer Ft

A kisvállalkozók erre vonatkozó nyilatkozatukat idén a 22HIPAK adóbevalláson tehetik meg 2023. május 31. napjáig.

A 2023. év folyamán kezdőknek is lehetőségük van 2023-ra ezt az egyszerűsített iparűzési adómegállapítási módszert választaniuk, amelyet a 2024-ben benyújtandó, az első évre szóló iparűzési adóbevalláson jelölhetnek.

Amennyiben év közben az egyszerűsített iparűzési adómegállapítást választó kisvállalkozó telephelyet nyit, vagy székhelyét áthelyezi, úgy az egyszerűsített adóalap megállapítás választását a Bejelentkezés, Változás-bejelentési nyomtatványon tehetik meg.

Több önkormányzat illetékességi területén is tevékenységet végző vállalkozásnak minden településen egységes módon kell adóznia.

Bevallás benyújtására az egyszerűsített iparűzési adóalap választók esetében nem lesz szükség, kivétel az alábbi esetekben:

  • egyéni vállalkozás szüneteltetése
  • egyéni vállalkozás megszüntetése
  • telephely megszüntetése
  • székhely áthelyezése
  • adóalap-sávváltása

Az új KATA adózást választó egyéni vállalkozóknak (vagyis, akik a 2022.09.01. – 2022. 12.31. közötti időszakra a KATA tételes adó alá voltak bejelentkezve) vélelmezzük az új egyszerűsített adóalap-megállapítást a 2023. adóévre, (tehát nyilatkozattételi vagy bevallási kötelezettségük nincs, kivéve, ha nem ezt választják). Ők a bevételük alapján azonban be kell, hogy sorolják magukat a megfelelő sávba és eszerint meg kell fizetniük az adóelőleget (a táblázat alapján). Ők 2023. január 1. napjától automatikusan az egyszerűsített iparűzési adó megállapítás hatálya alá kerültek. Amennyiben saját döntésük alapján nem szeretnék az egyszerűsített iparűzési adómegállapítást alkalmazni, akkor 2023. május 31-ig kötelesek bejelenteni azt az adóhatósághoz. (Számukra már nem került kivetésre 2023. március 15-re és 2023. szeptember 15-re KATA adótétel, mivel ez az adózási mód az iparűzési adóban 2022. december 31-vel megszűnt.)

Az új KATA adózást (2022.09.01-től) már nem alkalmazó vállalkozóknak az új egyszerűsített adóalap-megállapításról szóló döntésüket a 2022. adóévről (a szeptember 1. utáni időszakra vonatkozólag) szóló bevallás esedékességéig, azaz 2023. május 31-ig van lehetőségük meghozniuk és azt az előző adóévről szóló (22HIPAK) adóbevallásban jelezni az önkormányzati adóhatóságok felé.

Fel