Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Társadalmi egyeztetés közterületi elnevezésekről

kozterulet_elnevezes_terkep

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) bekezdésének 3. pontjában foglaltak alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése.

A Mötv. 143.§ (3) bekezdésében felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait. A Mötv. 51.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján a közterület elnevezésének rendjét a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg. A Mötv. 14/A.§ (1) bekezdése alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent hivatkozott törvényi felhatalmazásnak eleget téve megalkotta a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 11/2018. (IV.25.) számú önkormányzati rendeletét.

Telki közigazgatási területén több olyan közterület található, amelynek nincs elnevezése, vagy a központi címregiszterben (KCR) szereplő elnevezés nem létező, megszűnt közterületet jelöl, ezért szükségesé vált a közterületi elnevezések felülvizsgálata.

A felülvizsgálattal érintett közterületek

kozterulet_elnevezesek 

Előzetesen beérkezett névjavaslatok: Meggyvágó utca, Sárgarigó utca, Bodobács utca, Cincér utca, Szivárvány utca, Jégvirág utca, Pitypang utca, Liget utca, Borostyán utca


A TÉRKÉP INNEN LETÖLTHETŐ>>


Megszűnő közterületi elnevezések:

Árnyas út, Barka köz, Galagonya köz, Galagonya köz, Kőrisfa köz, Béke telep, Futrinka utca, Újtelep

A helyi rendeletünk az alábbiak szerint rendelkezik:

4.§ (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni és előtérbe kell helyezni Telki község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadást.

(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól kivételt képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás folytatásában elhelyezkedő, azonos típusú közterületek.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni.

5.§.(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki:

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy
b) élete, munkássága Telki községhez kötődik, hozzájárult Telki fejlődéséhez, vagy példaértékű lehet Telki község lakói számára.

7.§ A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a közterületek elnevezéséhez kapcsolódó névjavaslatukat, akár megjelölve a konkrét közterületet, legkésőbb 2023. május 16. napjáig küldjék el a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre, a tárgymezőben feltüntetve: „KÖZTERÜLET ELNEVEZÉS”!

Közreműködésüket ezúton előre is köszönjük! 

Telki Község Önkormányzata

Fel