Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Adóügyi előadót keres a hivatal

pm_hivatal

Telki Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet adóügyi előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, tartós távollétig, előreláthatólag 2025.08.31-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóigazgatási feladatok, a helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási és adóhatósági feladatok teljes körű ügyintézése, adó ellenőrzések lefolytatása, nyilvántartások vezetése, adóigazolások kiállítása az ASP programban, pénzügyi feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: adóügyi ügyintézői feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a 17/2021. (XII.14.) Ö. rendelet alapján illetményalap: 60.874.- Ft, a 18/2021. (XII.14.) Ör. alapján illetménykiegészítés: 20%, a Kttv. 133.§ (3) bekezdés szerinti illetményeltérítés (+50%) lehetősége, illetve a Telki Község Önkormányzatának 10/2010. (IV.28.) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól rendelkezései, cafeteria juttatás az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középiskola/gimnázium,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati adóhatóságnál szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP ADÓ szakrendszer felhasználói szintű ismerete, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1.sz melléklete szerinti arcfényképes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai tapasztalatot, tanulmányokat, készségeket és kompetenciákat, az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát, motivációs levelet, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • Nyilatkozat a 6 hónapos próbaidő vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack Mónika nyújt, a 06-30-22-66-229-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2022, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi előadó.
 • Elektronikus úton dr. Lack Mónika részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen keresztül.
 • Személyesen: dr. Lack Mónika, Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

 • A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Fel