Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Egészségügyi és Havas Ferenc-díj

telki_latkep

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2019. (III.29.) önkormányzati rendeletében szabályozta a kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rendjét. Ennek értelmében a képviselő-testület minden évben Telki Egészségügyi Díjat és Havas Ferenc-díjat adományozhat az arra érdemes személyeknek.

Telki Egészségügyi Díj

Az Egészségügyi Díj Telki egészségügyi ellátásának érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenységért, vagy a településhez köthetően, az egészségügy területén végzett kimagasló munka, példaértékű eredmény elismerésére adományozható.

Havas Ferenc-díj

Havas Ferenc-díj adományozható annak a pedagógusnak, aki a pedagógusi feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken tartósan kiemelkedő, magas színvonalú szakmai tevékenységet végez a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában vagy a Telki Zöldmanó Óvodában; továbbá annak a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó munkavállalónak (iskolai és óvodai pedagógiai asszisztens, iskola-, óvodatitkár illetve óvodai dajka), aki tartósan kimagasló szakmai munkájával nagymértékben hozzájárul a minőségi oktató-nevelőmunka megvalósításához.

A képviselő-testület ezzel a díjjal kívánja kifejezni szakmai és erkölcsi megbecsülését, tiszteletét a díjazottaknak, egyben megköszönni kimagasló munkájukat, és példaként emelni őket az iskola és óvoda dolgozói, tanulói, gyermekei, a szülők, illetve Telki lakói körében.

A díj minden tanévben egy olyan pedagógusnak, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) munkavállalónak adományozható, aki az adott és az azt megelőző 5 tanévben az iskolában, az óvodában részt vett az intézmény nevelő-oktató munkájában, és aki munkássága során a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel, odaadással hosszú időn át tevékenykedett, aki oktató-nevelő munkája során életpályájával kifejezte elkötelezettségét a pedagógusi élethivatás, a minőségi nevelő-oktatómunka segítése mellett.

Ennek keretében különös értékelési szempont: a kollégák és az iskola-, illetve óvodavezetés által elismert kimagasló szakmai munka, magas színvonalú felkészültség, példamutató munkafegyelem, az iskola, az óvoda céljaival, pedagógiai programjával való azonosulás, annak megvalósításában való aktív részvétel; innovatív, nagyfokú pedagógiai/szakmai önállóság, az intézmény közösségteremtő tevékenységeiben, azok szervezésében, koordinálásában, lebonyolításában való aktív részvétel; valamint aktív és példamutató részvétel Telki közösségi életében.

A fenti díjakra nem jelölhetők:

  • aktív polgármester;
  • a képviselő-testület tagjai;
  • a Telki Község Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló személyek.

A Telki Egészségügyi Díj adományozására a polgármester, az önkormányzati képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a település civil szervezetei, továbbá a település lakosainak egyéb közösségei (minimum 10 fő ajánlásával) tehetnek javaslatot részletes indokolással ellátott írásos formában.

A Havas Ferenc-díjra jelöltet javasolhat az iskola tantestületének, az óvoda nevelőtestületének, vagy az intézményekben nevelő-oktató munkát segítő munkakörben dolgozók bármely tagja, az iskola, az óvoda szakmai szervezete (munkaközösség), KT, szakszervezet, korábbi díjazott és a képviselő-testület.

A javaslatokat a Telki Polgármesteri Hivatalban 2022. április 20-ig írásban benyújtott ajánlásban lehet megtenni. A képviselő-testület 2022. április 30-ig dönt a díjazottak személyéről.

Deltai Károly
polgármester

Fel