Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Pályázati felhívás: Környezetvédelmi Alap

kornyezetvedelem

Telki Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendeletével Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hozott létre.

Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni. Az Alap elsősorban a helyi lakosság és civil szervezetek számára nyújt keretet a közösséget szolgáló környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására, ösztönözve az ilyen kezdeményezéseket.

Telki Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat környezetvédelmi feladatai ellátásában való együttműködésre.

Kik pályázhatnak?

Pályázatot nyújthat be olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az elnyert összegből elsősorban a település közigazgatási területén végez a törvényben meghatározott környezetvédelmi tevékenységet.

Az Alapból pályázati úton elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás működési célra nem nyújtható.

Nem nyújtható támogatás annak:

  • aki, illetve amely szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás indult,
  • aki, illetve amely szervezet az Alapból vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban részesült, és a megállapodásban foglaltakat nem tartotta be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a kitöltött Pályázati Adatlapot,
  • a környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a műszaki leírást és a költségvetést,
  • a tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi számát,
  • az igényelt támogatás összegét, a rendelkezésre álló egyéb forrásokat.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. május 10.

A pályázatok benyújtásának helye: Telki Polgármesteri Hivatal Titkárság (1. épület), 2089 Telki, Petőfi u. 1.

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani, valamint meg kell küldeni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímre.

A pályázat elbírálásának határideje:

A beérkezett pályázatokat Telki Község Képviselő-testülete – a környezetvédelmi feladatokkal megbízott Bizottság javaslata alapján – bírálja el. A döntésről a pályázók 15 napon belül írásban értesítést kapnak.

Megállapodás – elszámolás

A sikeres pályázóval a polgármester a döntést követő 30 napon belül megállapodást köt.

A sikeres pályázó a vissza nem térítendő támogatás összegének felhasználásáról a program lezárását követő év április 5-ig köteles elszámolni.

Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy csak részben teljesíti, a képviselő-testület a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetésére kötelezheti.

A Környezetvédelmi Alapról szóló 3/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet megtalálható a Telki Portálon (www.telki.hu), a Rendeletek menüpont alatt.

Telki Község Önkormányzata

Fel