Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várjuk

valasztas

A jelenleg működő, 2018-ban megválasztott szavazatszámláló bizottságok megbízatása hamarosan lejár, így a 2022. évi országgyűlési képviselők választását megelőzően a képviselő-testületnek a következő ciklusra meg kell választania a szavazatszámláló bizottságok új tagjait.

Az új tagok megbízatása a következő általános országgyűlési választás szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztásáig tart.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg, az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon.

Amennyiben Ön szeretne aktívan részt venne a választások lebonyolításában, és megfelel a jogszabályi előírásoknak, jelentkezzen szavazatszámláló bizottsági tagnak!

A szavazatszámláló bizottságnak az a Telki állandó lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben és nem áll fenn vele szemben a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok.

(A választási bizottságnak nem lehet választott tagja: köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, a választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.)

Szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni a „Jelentkezés szavazatszámláló bizottsági tagnak” megnevezésű nyomtatvány kitöltésével és leadásával lehet 2022. február 15. napjáig.

A jelentkezéseket a Telki Polgármesteri Hivatal címére - 2089 Telki, Petőfi u.1. - lehet postai úton megküldeni, vagy személyesen leadni.

A nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető INNEN.

A bizottsági tagsággal kapcsolatosan dr. Lack Mónikánál, a Helyi Választási Iroda vezetőjénél lehet érdeklődni a 06-26/920-801-es telefonszámon.

A megválasztott bizottsági tagoknak esküt/fogadalmat kell tenniük, majd oktatáson kell részt venniük. Felhívjuk továbbá a jelentkezők figyelmét, hogy a szavazatszámláló bizottsági munka a szavazás napján a szavazókörben hajnal 5 óra 30 perc körüli időben kezdődik, és a szavazóköri eredmény megállapításáig (adott esetben késő éjszakai időpontig) tart.

Kérjük, csak akkor adja le jelentkezését, ha életkorára, egészségi állapotára és foglalkozására figyelemmel vállalni tudja az egész napos aktív jelenlétet!

A bizottsági tagok a jogszabályban meghatározott mértékű tiszteletdíjban részesülnek.

Kérem a Tisztelt Telki Választópolgárokat, hogy jelentkezésükkel segítsék a választások sikeres lebonyolítását.

a Helyi Választási Iroda vezetője

Az adatkezelési tájékoztató ITT elérhető.

Fel