Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Tájékoztató tanulmányi ösztöndíjakról

oktatas_tanulas

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Telki község Önkormányzata tanulmányi ösztöndíjakról szóló, 14/2011. (06.29.) számú önkormányzati rendeletével lehetőséget kíván teremteni a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosításához.

A rendelet értelmében a hátrányos helyzetű, sportegyesületben sportoló tanulók egyesületi tagdíjához, művészeti iskolába járó tanulók tanulmányi költségeikhez ösztöndíjat igényelhetnek a Szociális Bizottságtól.

Sportösztöndíjban részesülhet az a szociális szempontból rászoruló tanuló, aki az általános iskola 1-8 évfolyamán, szakiskola, gimnázium, illetve szakközépiskola nappali képzésén folytat tanulmányokat. Az ösztöndíj havi egy főre jutó összege megegyezik a sportegyesületi tagdíj egyhavi összegének 90%-ával. Az ösztöndíj megállapítása a tanév szorgalmi időszakára, 10 hónapra történik.

Művészeti ösztöndíjra az a szociális szempontból rászoruló tanuló pályázhat, akinek részvételét a művészeti oktatást nyújtó művészetoktatási intézmény támogatja. Az ösztöndíj havi egy főre jutó összege megegyezik a tandíj egyhavi összegének 90%-ával, de nem haladhatja meg a 10.000 Ft-ot. Az ösztöndíj megállapítása a tanév szorgalmi időszakára, 10 hónapra történik.

A sport- és művészeti ösztöndíjra az önkormányzat honlapján letölthető pályázati adatlap (a rendelet 1. számú függeléke) benyújtásával lehet pályázni 2020. szeptember 30-ig.

Támogatásban az a hallgató részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft-ot). Az ösztöndíj havi összege minimum 3.000 Ft maximum 10.000 Ft lehet.

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok: pályázati adatlap, tanulmányi jogviszony igazolása, az osztályfőnök támogató javaslata, sportegyesület elnökének vagy a művészetoktatási intézmény vezetőjének támogató nyilatkozata.

Egyéb részletek a tanulmányi ösztöndíjakról szóló, 14/2011. (06.29.) számú Ö. rendeletben olvashatók, amely letölthető az önkormányzat honlapjáról.

Halász Terézia
Szociális Bizottság elnöke

Fel