Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

A szabadtéri tüzek okozta veszélyeztetésnek jogkövetkezményei vannak

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza, a jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenységet a törvény büntetni rendeli!

A cselekmény alkalmas a 2012. évi II. törvény (Szabálysértési Tv.) 177.§-ba ütköző, tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének megállapítására, és 5.000-től 300.000 Ft-ig terjedő pénzbírság róható ki, illetve az összes körülményt figyelembe véve alkalmas lehet a 2012. évi C. törvény (Büntető Törvénykönyv) 242.§-ba ütköző természetkárosítás, vagy a 322.§-ba ütköző közveszély okozása bűncselekmény megállapítására, amelyet a törvény letöltendő szabadságvesztéssel rendel büntetni.

Felhívom figyelmüket, hogy a bűncselekmények gondatlan elkövetését is büntetni rendeli a törvény!

Kérem, kiemelt körültekintéssel járjanak el a környező erdőkben és tartsák be a jogszabályokat!

a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője sk.


Telkiben tilos az avar és a kerti hulladék égetése>>

Tűzgyújtási tilalom van érvényben>>

Fel