hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2021.07.06 - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármester 

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testülete rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                         2021. július 6. ( kedd)  18.00 óra

Az ülés helye:                                Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

1./ Telki 733/8 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos településrendezési szerződés kérdése

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ Díjrendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ Koronavírus világjárvány által okozott a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről szóló támogatás felhasználása  + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

5./ Társadalmi szervezetek támogatási kérelméről + Melléklet  + Melléklet+ Melléklet + Melléklet+ Melléklet + Melléklet+ Melléklet+ Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Közbiztonsági koncepció kérdése

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ Zöldterület gondozásra fordított éves keretösszeg felülvizsgálata

Előterjesztő: Polgármester

 

8./ Óvodai udvari játszóeszköz fejlesztése

Előterjesztő: Polgármester

 

9./ Megmaradásunk Oszlopainak megvalósítása

Előterjesztő: Polgármester

 

10./ Önkormányzati tulajdonú lakás bérletére érkezett kérelmek elbírálása + Melléklet+ Melléklet+ Melléklet+ Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

11./Polgármester jutalma

Előterjesztő: Alpolgármester

 

Egyebek

 

12./ Önkormányzati hatósági ügy megtárgyalása ( zárt ülés )

 

Telki, 2021. július 2.

 

 Deltai Károly

 polgármester

Fel