hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2020.06.30 - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármester

 

 

M E G H Í V Ó

 

Telki Község Képviselő-testülete rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                         2020. június 30. ( kedd)  19.00 óra

Az ülés helye:                                Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem,  Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

Veszélyhelyzet ideje alatt született döntések felülvizsgálata

Előadó: Jegyző

 

1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról  + Melléklet + Melléklet + Melléklet + Melléklet + Melléklet + Melléklet + Melléklet + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

2./A 2019. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásárólMelléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ Egyházközség támogatási kérelme  + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról + Melléklet+ Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

5./,, Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása ,, Pályázat benyújtásáról + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Tájékoztató az önkormányzat 2021.évi várható költségvetési helyzetéről

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti dokumentumainak elfogadásaMelléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

8./ Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár helyiségbérlet kérdésre

Előterjesztő: Polgármester

 

9./ Telki piac üzemeltetési kérdései

Előterjesztő: Polgármester

 

10./ Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetésének, fenntartásának és hasznosításának kérdése

Előterjesztő: Polgármester

 

11./ Használati megállapodás a műfüves sportpálya használatáról  + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

12./ Telki Község Helyi Építési Szabályzat módosítása c. tervdokumentáció egyeztetési szakaszának lezárása  + Melléklet+ Melléklet  + Melléklet

Előterjesztő: Jegyző

 

13./ Tájékoztatás Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17) című pályázat keretében megvalósuló szennyvízberuházás jelenlegi állásáról  + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

14./ Tájékoztató folyamatban lévő pályázatokról

Előterjesztő: Polgármester

 

15./ Tájékoztató a Páty Község Rendezési Terv módosításáról

Előterjesztő: Főépítész

 

16./Sportcsarnok ünnepélyes átadási ünnepség időpontjának meghatározása

Előterjesztő: Polgármester

 

17./ Védőnői pályázatok elbírálásáról + Melléklet 

Előterjesztő: Polgármester

 

 

Telki, 2020. június 25.

Deltai Károly polgármester

Fel