Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Kutak engedélyezése

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló, 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre, az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, 2018. évi CXXI. törvény alapján 2020. december 31-ig lehet kérelmezni az engedély nélkül létesített kutak fennmaradását, amellyel az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az engedélyező hatóság.

Az engedélyezési eljárás ügymenete:

 • A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem nyomtatvány benyújtása
 • A kérelemhez mellékelni kell:
  • műszaki adatlapot
  • a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó egyszerű, legalább A/4 méretű, akár a kérelmező által elkészített tervet
  • fényképfelvételt a kútról és környezetéről
  • nyilatkozatot

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj- és illetékmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2020. január 1. napjától a jegyző által engedélyezett kutak helyét vízszintes koordinátákkal – vagy az egységes országos vetületi rendszerben (EOV), vagy pedig a földrajzi szélesség és hosszúság megadásával – kell megjelölni.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló, 43/2019. (XII. 14.) BM rendelet 2.§ (2) pontja alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak esetében a műszaki tervezési feladatok tekintetében nincs meghatározva, hogy kizárólag az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkezők végezhetik, így az eljáráshoz kapcsolódóan nem szükséges szaktervezőt megbízni a dokumentáció elkészítésével.

A kérelem benyújtható:

 • a Telki Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben, személyesen (hétfőn: 8-tól-12 és 13-tól 18 óráig, szerdán: 8-tól 12 óráig és pénteken: 8-tól 12 óráig)
 • postai úton (cím: Telki Polgármesteri Hivatal, 2089 Telki, Petőfi u.1.)

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó nyomtatványok letölthetők INNEN>>

További kérdéseivel kapcsolatban az Telki Polgármesteri Hivatalnál Hoós Péter Településüzemeltetési ügyintéző (2089 Telki, Petőfi u. 1., tel.: 06-26-920-802) tud tájékoztatást adni.

Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, a fennmaradási kérelmek benyújtását ne év végére időzítsék, tekintettel arra, hogy kizárólag a 2020. december 31-ig beérkezett kérelmek esetében áll fent a vízgazdálkodási bírság alóli mentesség.

Telki Község Önkormányzata

Fel