Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Beszámoló Telki közbiztonsági helyzetéről

A Budakeszi Rendőrőrs – mint minden évben – idén is elkészítette aktuális tájékoztatóját Telki község bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről.

Hoffmann Kornél rendőr alezredes, őrsparancsnok 2018-as évre vonatkozó beszámolójából megtudható, hogy Telkiben a közbiztonság továbbra is jó, sőt, az előző éveket figyelembe véve csökkent a bűncselekmények száma.

A lakásbetörések számát sikerült visszaszorítani, amiben fontos szerepe van a körzeti megbízott és a polgárőrség áldozatos munkájának, valamint a telki lakosok segítségének is.

A lopások száma bár hullámzóan, de csökkenő tendenciát mutat az utóbbi években. Személygépkocsit hét éve nem tulajdonítottak el településünkön. A gépjárműfeltörések sem jellemzőek a térségben, 2014 óta nem regisztráltak ilyen esetet. Ez utóbbi annak is köszönhető, hogy a lakók jobban odafigyelnek, és a hátrahagyott, bezárt járművekben nem helyeznek el jól látható helyen értékeket (mobiltelefon, laptop, stb.).

Rablás, kifosztás jellegű bűncselekményre az elmúlt években a településen nem került sor, és erőszakos vagy garázda tett sem valósult meg a településen. Megemlítendő még a rongálás, amelynek száma csökkenő tendenciát mutat.

A beszámolóban az őrsparancsnok megállapítja, hogy a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét sikerült megőrizni. A körzeti megbízott Czelvikker Máté rendőr főtörzsőrmester, a vele közös szolgálatot ellátó polgárőrség és a közterület-felügyelet – szükség szerint megerősítve a Budakeszi Rendőrőrs, illetve a Budaörsi Rendőrkapitányság állományával – nagy erőfeszítéseket tettek a folyamatos jelenlét biztosítására. A közrendvédelmi, bűnügyi állomány az észlelt és bejelentett eseményekre azonnal reagált, ezek mellett közös, fokozott ellenőrzések is voltak a területet érintő bűncselekmények megakadályozása, visszaszorítása érdekében.

szb

(Az adatok a Rendőrségi ENyÜBS statisztika alapján kerültek összeállításra.)

Fel