Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóhatósági feladatok nyilvántartásával, elszámolásával, kivetésével, beszedésével, gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása ASP szakrendszerben, kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák, jelentések vezetése. Végrehajtási eljárások intézése. Ügyfelek fogadása, tájékoztatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a 20/2018.(XII.14.) Ö. rendelet alapján illetményalap: 57.975.- Ft, a 21/2018. (XII.14.) Ö. rendelet alapján illetménykiegészítés: 20%, a Kttv. 133. § (3) bekezdés szerinti illetményeltérítés ( +50 % ) lehetősége, illetve a Telki község önkormányzat 10/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi
 • közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • adóigazgatás területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • ASP program használatában szerzett gyakorlat
 • felhasználói szintű informatikai rendszerismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint)
 • erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról
 • 6 hónap próbaidő kikötéséről nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack Mónika nyújt, a 06-26-920-801-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.
 • Személyesen: dr. Lack Mónika, Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 22.

Fel