Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Fogorvosi pályázat

Telki község Képviselő-testülete pályázatot hirdet fogorvosi munkakör betöltésére.

Ellátandó lakosságszám (kártya): Új fogorvosi praxis

Ellátandó terület: Telki közigazgatási területe

Pályázati feltételek:

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló, 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló, 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló, 2313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló, 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint.

2. Büntetlen előélet.

3. Cselekvőképesség.

4. Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,

2. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,

3. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

4. vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány vagy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat,

5. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

6. egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,

7. a működési engedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata,

8. a praxisengedély kiadási feltételeinek meglété igazoló irat másolata,

9. hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhessék,

10. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.

A pályázat benyújtásának módja:

1. postai úton Telki Község Önkormányzata címére (2089 Telki, Petőfi u.1.),

2. személyesen Deltai Károly polgármesternek kell benyújtani.

Felvilágosítás kérhető: dr. Lack Mónika jegyzőnél - tel.: 06-26-920-801

Területi ellátási kötelezettséggel: igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019.04.01.

Jogviszony jellege: vállalkozási

Kategória: fogorvosi

Típusa: vegyes

Leírás / megjegyzések: Az önkormányzat a feladatellátáshoz a rendelő-helyiséget térítésmentesen, üzemeltetési és rezsiköltségek viselése ellenében adja használatba.
A pályázónak vállalnia kell a rendelő szakmai felszerelését.

A nyertes pályázóval Telki Község Önkormányzata határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

A feladat-ellátási szerződés tervezete INNEN letölthető>>

A feladat-ellátási előszerződés INNEN letölthető>>


(Képünk illusztráció.)

Fel