Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Egy falubejáró séta tapasztalatai

Többen panaszkodtak itt-ott, hogy megint szemetes a falu és környéke, és mi is láttunk néhány szembeötlő esetet. A KoKuKK Egyesület ezért április 14-ére falubejárást szervezett.

Szombaton délelőtt fél 10-kor a Rozmaring, az Áfonya és a Kökörcsin utcák találkozásánál, a tanösvény-eligazító tábláknál találkoztunk. Öten jöttünk össze: az egyesület tagjai közül hárman voltunk, az önkormányzatot Halász Terézia képviselte, és volt még egy érdeklődő polgártársnő. Gyönyörű kora nyári idő volt így április derekán, mi pedig jó nagyot sétáltunk a falu körül.

Az útvonal

Úgy terveztük, hogy elsősorban nem a falu utcáit járjuk be, hanem a „hátsó udvarban” nézünk körül, mert arra általában kevesebb figyelem jut. A Rozmaring utcán, a tanösvény felé indultunk el, ami mostanában igazán frekventált környék lett. Most is rengeteg iskolással találkoztunk: mint kiderült, aznap a Budapesti Diáksport Szövetség tájékozódási túraversenyének helyszíne volt Telki. Később, a tanösvényre vezető útról lekanyarodva, bekukkantottunk az erdő lakóházak fölötti sávjába. Ezután átsétáltunk a falu Anna-laki út felőli határára, és itt tartottunk terepszemlét. Innen az Erdő soron át a szőlődomb felé vettük az irányt, átsétáltunk a tetején, majd átvágtunk az Őzike utcába. Az utcákat összekötő közökön át gyorsan lejutottunk a hosszúháti buszmegállóba (ezeket a közöket nem is ismertem korábban), majd a mezőn átvágva a Globall és az Öreghegyi út hátába kerültünk. Egy üres telken át visszatértünk az öreghegyi utcákra, majd a temetőt útba ejtve az Árnyas és a Völgy utcán haladtunk. A Kórház fasornál elkezdődött a kis társaság felbomlása. Az egyesületi kemény mag kitartott a sörözőig, ahol összegeztük a tapasztalatokat.

A tapasztalatok

A kirándulás egyik fontos tanulsága az volt, hogy a mezsgyén lakók egy része kisebb-nagyobb mértékben sajátjaként használja a szomszédos közterületet. A legtöbben a zöldhulladék elrekkentését oldják meg ezen a módon. De a kócos kupacok mellett találkoztunk komoly komposztáló ládákkal, az erdőből kiszakított gyümölcsössel, az erdősáv kivágásával létrehozott hátsó kijárattal, kisebb játszótérrel, fakivágással és csonkítással, és olyan is akadt, aki egyszerűen elkerítette magának a közterületet, majd egész napelem-komplexumot telepített oda. A zöldhulladékot pedig az így elkerített közterület mögött, újabb közterületet kisajátítva tárolja. Mindez nem csak a jó ízlés ellen vét, de jogszabályokba ütközik.

A másik észrevételünk, hogy a lakóknak láthatólag komoly problémát jelent a zöldhulladék elhelyezése. A falu tele van kisebb-nagyobb illegális zöldhulladék-lerakásokkal. Nem csak a lakott területeken kívül, de az utcák félreeső zugaiban is lépten-nyomon kisebb-nagyobb kupacok, otthagyott műanyag zsákok éktelenkednek, időnként szaglanak. A rekorder ezen a téren a Globall, amely ipari méretű zöldhulladék-lerakást valósít meg a kerítésén kívül. Ez ma már talán birtokon belül folyik, miután az állam megvásárolta, és az edzőközpont bővítésére szánja a szomszédos területeket. Ezzel együtt is szabálytalan, mert a lerakások bűze zavarja a környéken lakókat, a bomláskor keletkező lé pedig szennyezi a talajvizet. De az Anna-laki út végében, a vízműnél található telekről is nagy mennyiségben hordják ki a zöldhulladékot a szomszédos közterületre. Ehhez külön hátsó kapu és árkot átszelő hidacska is épült. Még a karácsonyfák is ott végezték, pedig ezeket a hulladékszállító cég ingyen elszállítja.

Ezzel szemben Telki község képviselő-testületének 15/2011. (06.29.) számú Ö. rendelete „Telki község környezetének védelméről” a 2.§ (6) bekezdésében egyértelműen fogalmaz: „A közterületre nem lehet elhelyezni szerves hulladékot: nyesedéket, kaszálékot, komposztáló ládát. Tilos a közterületi zöldsávokon nagyméretű köveket, sziklákat elhelyezni.”

A tanulság levonása, cselekvésre buzdítás

Kedves Lakótársak, Telki Polgárok! Kérjük, hogy fordítsanak több figyelmet közös lakóhelyünkre a kerítésükön kívül is! A zöldhulladék számára keressenek kulturált, a környezetvédelmi szempontoknak és a jogszabályoknak megfelelő elhelyezést! Ha kertész vállalkozót alkalmaznak, követeljék meg tőle ezeknek az elveknek a betartását, és lehetőség szerint ellenőrizzék, hogy tényleg nem két utcával odébb szabadul meg a zöldhulladéktól! Kérjük, hogy elégedjenek meg a saját telkükkel, tartsák rendben, de ne sajátítsák ki a szomszédos közterületet!

A KoKuKK Egyesület a falubejáró séta tapasztalatairól tájékoztatta az önkormányzatot és a közterület-felügyelőt. Javasoltuk, hogy az önkormányzat nyújtson segítséget a fenti problémák mérsékléséhez, szükség esetén pedig szólítsa fel a szabálytalanul eljárókat a jogszabályok betartására, a közösség érdekeinek tiszteletben tartására.

Bellon Erika
KoKuKK Egyesület

Fel