Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Kötelező lett az e-ügyintézés

Az adózó adóhatóság felé történő kapcsolattartásának új szabályai

Ahogyan arra korábbi cikkünkben is felhívtuk a figyelmet, az adózó adóhatóság felé történő kapcsolattartásról az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015.évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal [Eüszttv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont]. Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (továbbiakban: EVNY-ben) is ekként szerepel.

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett

  1. gazdálkodó szervezet (ide nem értve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet és az EVNY-ben nem szereplő, személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót)
  2. az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó

A gazdálkodó szervezet cégkapuja, az egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye (korábbi nevén: ügyfélkapu) útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változás-bejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett:

  1. természetes személy
  2. lakásszövetkezet, az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány
  3. a 600.000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő
  4. az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező)

Ezen adózói csoportba tartozók a főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthatnak kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany azonban – döntése szerint – elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele megtörténhet:

  1. az ASP szakrendszer elektronikus ügyintézési felületen keresztül a https://ohp.asp.lgov.hu címen, vagy
  2. Telki Község Önkormányzat honlapján (telki.hu) az e-ügyintézés feliratra kattintva érheti el az elektronikus portált.

Lack Mónika
jegyző

Fel