Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Pályázat civil szervezeteknek

palyazat

Pályázati felhívás a helyi civil szervezetek részére nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 9/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelet alapján

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Telki községben működő civil szervezetek támogatására.

I. Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthatnak be azok a helyi civil szervezetek, amelyeknek:

 • a) bejegyzett székhelyük Telki közigazgatási területén van, vagy
 • b) bejegyzett országos vagy regionális szervezetük Telki közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
 • c) tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban Telki lakosság érdekében végzik.

II. A pályázat keretében támogatható tevékenységek

A támogatás a civil szervezetek működési kiadásainak finanszírozásához, az általuk szervezett rendezvények, programok megvalósításához, a szervezet tagjainak részvételével megrendezendő versenyek nevezési díjainak biztosításához, a civil szervezetek hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos programok úti- és szállásköltségéhez használható fel.

III. Nem nyújtható támogatás annak a kérelmezőnek, amelyik:

 • a) politikai tevékenységet folytat,
 • b) vállalkozási tevékenységet folytat,
 • c) a támogatást nem Telki község polgárai javára végzett tevékenységre, ill. rendezvényre kívánja fordítani,
 • d) nem rendelkezik a pályázati előírás szerinti jogi személyiséggel,
 • e) az előző évi támogatással tárgyév január 15-ig nem számolt el.

IV. A pályázaton felosztható keretösszeg

A keretösszeget a képviselő-testület a mindenkori költségvetésében határozza meg.

A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

V. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

Pályázati adatlap (letöltésért kattintson!) a szükséges mellékletekkel.

A pályázathoz csatolandó:

 • a) Nyilatkozat arról, hogy a szervezet más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához. Ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell.
 • b) Hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és közzétételéhez.
 • c) Nyilatkozat arról, hogy az előző támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglaltak szerint az önkormányzat felé a szervezet elszámolt.
 • d) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (a tájékoztató melléklet szerint), közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén.
 • e) Nyilatkozat arról, hogy a szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs.
 • f) Nyilatkozat arról, hogy a szervezet megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
 • g) Nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek (azaz hatóság jogerős és végrehajtható határozata ill. jogerős bírósági határozat munkaügyi jogsértést nem állapított meg).
 • h) Nyilatkozat a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűségéről, valódiságáról és hitelességéről.
 • i) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó gazdasági tevékenységet nem folytat.
 • j) Igazolás a Mérlegbeszámoló letétbe helyezéséről.
 • k) A civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy a működési egyéb alapdokumentumának a szervezet törvényes képviselője által hitelesített másolata (amennyiben a szervezet az előző években részesült támogatásban, melynek során a szükséges dokumentumo(ka)t már benyújtotta, és az azóta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentum benyújtása – a pályázó írásbeli kérésére – mellőzhető).

VI. A pályázat benyújtásának módja és ideje

Egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatot zárt borítékban, Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a Telki Polgármesteri Hivatalhoz (2089 Telki, Petőfi u. 1.) 2024. április 20-ig lehet benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat helyi civil szervezetek támogatására”

A pályázat elbírálásának határideje: előreláthatólag 2024. május 15.

Fel