Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Ajánlattételi felhívás – síkosságmentesítési pályázat

ho

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat hóeltakarítási és téli síkosságmentesítési munkáinak elvégzésére, a 2022. november 15-től 2025. március 1-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

A hóeltakarítási és téli síkosságmentesítési munkákat a település teljes területén a megbízó által meghatározott fontossági sorrend szerint, a beavatkozás sürgőssége és módja alapján kell elvégezni. A munkanemeket a mellékelt táblázat tartalmazza.

A feladat ellátásának kötelezettsége 2022. év november 15-től 2025. év március 1-ig áll fenn. Amennyiben indokolt, a nyertes pályázó az ezt megelőző, illetve ezt követő időszakban is köteles a feladatot ellátni a vállalt ajánlati áron.

A hóeltakarításra, síkosság-mentesítésre fordított idő alatt a vállalkozót készenléti díj nem illeti meg.

Az ajánlatot a mellékelt táblázat kitöltésével, az egységárak beírásával kérjük elkészíteni.

A pályázathoz csatolni kell a hóeltakarítás, téli síkosság-mentesítés elvégzésre használt géppark, a telephely bemutatását, és rendelkezésre állásának igazolását, valamint a környezetgazdálkodás érdekében tett intézkedések leírását. Csatolni kell ezen kívül a mellékelt szerződés-tervezet elfogadásáról szóló dokumentumot.

A pályázatokat zárt borítékban „Hóeltakarítás, téli síkosság-mentesítés – Pályázat” felirattal kérjük benyújtani.

Beadási határidő: 2022. október 18., 10 óra

Beadás helye: Telki Polgármesteri Hivatal, főépület, 2089 Telki Petőfi u.1

Értékelés, eredményhirdetés:

A pályázatokról, a szolgáltató kiválasztásáról Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, várhatóan 2022. október hónapban. A döntésről a pályázók írásos értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Hoós Pétertől, a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Üzemeltetési Csoportjának munkatársától.

A hóeltakarítási és téli síkosságmentesítési munkákhoz használt gépek és eszközök, valamint szóróanyagok tárolása Telki közterületein, illetve a munkavégzési területeken nem engedélyezett.

A hóeltakarítási és téli síkosságmentesítési munkálatokat a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával kell végezni.

Szerződési feltételek:

A szerződés a 2022-2025. évekre szól. A megrendelő az éves hóeltakarítási és téli síkosságmentesítési díjat havonta fizeti meg a vállalkozónak az elvégzett munkákról elkészített tételes kimutatás alapján.

A vállalkozó az elvégzett munkákról napi rendszerességgel munkanaplót készít, melyet a Településfejlesztési és Üzemeltetési Csoport munkatársa ellenőriz.

Dokumentumok:

Fel