Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Népszámlálás 2022

KSH_nepszamlalas_2022_nepszerusito1

2022-ben rendezi meg a Központi Statisztikai Hivatal a népszámlálást

2022. október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes lakónépességére és összes lakására kiterjedő népszámlálás.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik, a címzésben csak a ház címe szerepel. A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu)

FRISSÍTÉS! A KSH október 19-én 10 óráig meghosszabbította az online kitöltés határidejét!

Akik nem élnek az online kitöltés lehetőségével, azokat október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel.

Azok pedig, akik sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatást, november 21. és 28 között a jegyzőnél jelentkezve tesznek eleget az adatszolgáltatásnak.

Az élet számos területét érintő kérdés megválaszolását befolyásolja a népszámlálás eredménye. Fontos, hogy az országot, a közösségeinket érintő döntések pontos adatokon alapuljanak. Az adatszolgáltatással Ön is segít ebben!

Nyereményjáték az online kitöltők között

Az online kitöltésre a KSH-tól postán kapott bejelentkező linken személyre szóló kóddal 2022. október 1-je és 16-a között lesz lehetőségük. Mindazok, akik ebben az időszakban online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt: a KSH naponta 5 db, egyenként 100 000 Ft értékű általános felhasználású vásárlási utalványt sorsol ki a kérdőívet kitöltő és nyereményjátékra regisztrált háztartások között.

Számlálóbiztosok keresik fel Önt otthonában

A számlálóbiztosok 2022. október 17-e és november 20-a között személyesen, az otthonaikban keresik fel azokat a lakosokat, akik nem töltötték ki az online kérdőíveket. Minden háztartásban ki kell tölteni egy lakáskérdőívet, és annyi személyi kérdőívet, ahányan a lakásban laknak. Fontos, hogy az üresen álló lakásokról is ki kell tölteni a kérdőívet.

Milyen kérdések szereplenek a kérdőíven?

A kérdőíven az alábbi információk megadását kérik a lakással kapcsolatban:

 • a lakás címe,
 • építési éve,
 • falazata,
 • a lakáshasználat formája (pl. rendszeresen, idényszerűen, üres),
 • a lakás tulajdoni jellege,
 • helyiségeinek száma,
 • a lakás alapterülete,
 • közműellátottsága, felszereltsége,
 • a lakásban lakó személyek száma.

A kérdőív kérdései a személyekre vonatkozóan:

 • név,
 • nem,
 • születési idő,
 • lakcímek,
 • korábbi külföldi tartózkodás,
 • állampolgárság,
 • nyelvtudás,
 • nemzetiséghez tartozás, anyanyelv, családi, baráti közösségben használt nyelv,
 • vallás,
 • családi állapot,
 • született gyermekek száma és születési idejük,
 • a családban betöltött szerep (pl. férj, feleség, gyermek),
 • iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség,
 • digitális jártasság,
 • gazdasági aktivitás (foglalkozás, munkáltató fő tevékenysége, munkavégzés helye),
 • munkavégzéssel, tanulással összefüggő napi közlekedés,
 • egészségi állapot, fogyatékosság.

A kérdésekre a válaszadás kötelező, de a nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi, baráti közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések megválaszolása önkéntes.

Kérjük, mindenki vegyen részt az adatgyűjtésben és segítse az adatgyűjtés sikerességét!

Köszönjük az együttműködésüket!

Telki Polgármesteri Hivatal


Hogyan zajlik a népszámlálás?

2022. október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld, amit mindenki őrizzen meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).

Kérdőívet kell kitölteni

 • mindenkiről, aki Magyarországon él,
 • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
 • a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden

 • lakás,
 • lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
 • közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet, és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.

Feleljünk, egymásért!

KSH_nepszamlalas_2022_nepszerusito2

Fel