Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Gazdasági vezetői álláspályázat Telkiben

asztal_kaveval

A Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi csoportvezető (gazdasági vezető) munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A pénzügyi csoport támogatása, irányítása, ellenőrzése. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-ában meghatározott feladatok ellátása, valamint az önkormányzat gazdasági szervezetének vezetése, az önkormányzat költségvetési előirányzat tervezési és gazdálkodási, pénzügyi, beszámolási és könyvvezetési jogszabályban előírt feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az illetményalap: 60.874.- Ft, 20% illetménykiegészítés, illetményeltérítés, személyi illetmény) egyéb juttatások (utazási költségtérítés, képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemüveg juttatás, a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 10/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet alapján biztosított juttatások, cafetéria juttatás, Folyamatos szakmai fejlődés lehetősége, Szakmai konferenciákon való részvétel biztosítása, Támogató csapat, igényes munka környezet az az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság

Cselekvőképesség

Büntetlen előélet

Főiskola

Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

Önkormányzati pénzügyi területen szerzett gyakorlat

Precíz, önálló munkavégzés

Jó kommunikációs készség

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésének vállalása

Közigazgatási szakvizsga megléte

A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy

gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyző, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

ASP program ismerete és használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm.rend 1.sz. melléklete alapján,

Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,

Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,

A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 87. § és 231. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack Mónika nyújt, a 06-30-22-66-229-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Telki Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2022, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi csoportvezető (gazdasági vezető).

Elektronikus úton dr. Lack Mónika részére, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímen keresztül.

Személyesen: dr. Lack Mónika, Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Fel