Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Gazdasági vezetői álláspályázat

hivatal

A Telki Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi csoportvezető (gazdasági vezető) munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Petőfi, utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-ában meghatározott feladatok ellátása.
 • A pénzügyi-gazdasági és adó területen dolgozó munkatársak (6 fő) által elvégzett feladatok szervezése, felügyelete, ellenőrzése, irányítása.
 • A pénzügyi igazgatás önkormányzati feladatainak irányítása, felügyelete.
 • Gondoskodik a pénzügyi és bizonylati fegyelem betartatásáról az Önkormányzat és intézményei működésének vonatkozásában.
 • A jegyző irányításával előkészíti az éves költségvetéssel, módosításokkal, költségvetési beszámolóval kapcsolatos rendelettervezeteket, előterjesztéseket, részt vesz az önkormányzat pénzügyi vonatkozású döntéseinek előkészítésében.
 • Számviteli feladatok: beszámoló, költségvetési jelentés, mérlegjelentés összeállítása, egyeztetése.
 • A beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, főkönyvi és analitikus könyvelési feladatok ellátása, kontírozás, kimutatások, jelentések készítése, a vagyongazdálkodással összefüggő számviteli feladatok teljesítése, az önkormányzati vagyonleltárral kapcsolatos számviteli feladatok koordinálása.
 • Controlling feladatok ellátása; vezetői és egyéb adatszolgáltatások készítése.
 • Gondoskodik a költségvetési előirányzatok alakulásának és azok teljesítésének elszámolásáról, a költségvetés végrehajtásáról és az évközi szükséges módosítások előkészítéséről.
 • Költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos feladatok: A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének figyelemmel kísérése; Az önkormányzat likviditási helyzetének figyelemmel kísérése; Szabad, felhasználható előirányzat keretek folyamatos figyelemmel kísérése; Az előirányzatok szükséges módosításának előkészítése.
 • Kötelezettségvállalással és egyéb pénzügyekkel kapcsolatos feladatok: szerződések, megállapodások kezelése, nyilvántartása.
 • Kötelezettségvállalások formai követelmények szerinti ellenőrzése, előzetes pénzügyi fedezetvizsgálata.
 • Kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése.
 • Pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások kimutatása.
 • Kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos adatszolgáltatások összeállítása.
 • Közreműködik az állami támogatások igénylésében, módosításában, elszámolásában.
 • Az adóbevételekkel kapcsolatosan a negyedévi, félévi, év végi zárások elkészítéséről való gondoskodás, és az adatokból adatszolgáltatás.
 • Gondoskodás az intézményi működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 • Gondoskodás a számviteli tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról.
 • Részvétel a pályázatok kidolgozásában, belső kontrollfolyamatok működtetésében.
 • Részvétel a Pénzügyi Bizottság és a képviselő-testület ülésein.
 • Kapcsolatot tart az önkormányzat intézményeivel, a belső ellenőrrel, számlavezető pénzintézettel, Magyar Államkincstárral, társhatóságokkal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormányzat gazdasági szervezete vezetésének, az önkormányzat költségvetési előirányzat tervezési és gazdálkodási, pénzügyi, beszámolási és könyvvezetési, a jogszabályban előírt feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a 17/2021. (XII.14.) Ö. rendelet alapján illetményalap: 60.874.- Ft, a 18/2021. (XII.14.) Ör. alapján illetménykiegészítés: 20%, a Kttv. 133.§ (3) bekezdés szerinti illetményeltérítés (+50%) lehetősége, illetve a Telki Község Önkormányzat 10/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Közigazgatási szakvizsga megléte,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyző, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.
 • Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ASP gazdálkodási szakrendszer használata és gyakorlati használata - legalább 1-3 év alatti szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű precizitás, pontosság, munkabírás
 • Kiváló szintű szervezőkészség, kommunikációs képesség, együttműködési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz - a 87/2019. (IV.23.) Korm.rend 1.sz. melléklete alapján
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 87. § és 231.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack Mónika nyújt, a 06-30-2266-229-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Telki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi csoportvezető (gazdasági vezető).
 • Elektronikus úton dr. Lack Mónika részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 13.

Fel