Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Kik legyenek a díjazottak 2022-ben?

kituntetesek

Kitüntető díjak adományozásáról szóló javaslatok benyújtása

Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendeletében szabályozta a kitüntetések, címek alapításának és adományozásának rendjét. Ennek értelmében a képviselő-testület minden évben Telkiért Érdemérem kitüntetést és Telki Ifjúsági Díjat adományozhat az arra érdemes személyeknek.

A Telkiért Érdemérem kitüntetés azoknak a magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik: Telki település fejlődésében gazdasági, politikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek; Telki községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően eredményes tevékenységük során; Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hozzájárultak.

A Telki Ifjúsági Díjban az a 35. életévét be nem töltött, telki illetőségű vagy Telkiből elszármazott fiatal részesíthető, aki kimagasló tanulmányi, tudományos, művészeti vagy sportteljesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett, példaértékű mintát adva ezzel kortársai számára.

A fenti címekre, illetve díjakra nem jelölhetők: aktív polgármester; valamint a képviselő-testület tagjai; és a Telki Község Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló személyek.

A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a település civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot, kizárólag részletes indoklással ellátott, írásos formában.

A kitüntetendő személyekre a polgármesteri hivatalban 2022. február 15-ig írásban benyújtott ajánlásban lehet javaslatot tenni. A képviselő-testület 2022. március 31-ig dönt a díjazottak személyéről.

Deltai Károly
polgármester


Eddigi díjazottak

Érdeméremmel az alapítás évétől, 2010-től (időrendi sorrendben) dr. Rátky Józsefet, Regős Ferencnét (posztumusz), Magyar Károlyt, Schäffer Lászlónét, Füzesi Attilát, Harkai Gábort, Vászolyi Tímeát, Bartos Györgyöt, Baltási Klárát, Portik Ferencet, a Kokukk Egyesületet, Márton Ildikót, Zimonyi Adrienne-t, Maronicsné Dávid Annát, Samreth-Nimol Kánidot, Váradi Esztert, a Telki Nőikart, Callmeyer Ferencet, Pojják Lászlót, Pasztircsák Jánost, Szász-Szalai Henriettát és Varga Bélát jutalmazták.

Telki Ifjúsági Díjat a díj odaítélhetőségének kezdete, 2015 óta – Pasztircsák Polina, Illéssy Lenke, Balog Alexandra és Sepp Yvett kapott.

A kétévente odaítélhető díszpolgári cím eddigi tulajdonosai: Havas Ferenc, Regős Ferenc és Szigeti Antal.

Fel