Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Újra elrendelték a rendkívüli jogrendet

mk_veszelyhelyzet

Tisztelt Telkiek! 

Miniszterelnök úr bejelentése után a november 3-i Magyar Közlönyben megjelent veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet – mint jogszabály – alapján mai naptól ismét életbe lépett a járványhelyzet miatt elrendelt rendkívüli jogrend.

Az alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján alkotott Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46.§-ának (4) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni. A rendkívüli jogrend harminc napig érvényes, ez az Országgyűlés felhatalmazása alapján újabb kilencven nappal meghosszabbítható.

E rendelkezés a tavaszihoz hasonló helyzetet eredményez. A jogszabály részletes értelmezését megkértük, amennyiben a tavaszi helyzettől eltérő részletszabályozás válna szükségessé.

Jelenleg a tavaszinál visszafogottabb korlátozások vannak életben, de ezek tovább szigorodhatnak, ha a helyzet úgy követeli meg. A rendkívüli jogrend az önkormányzat számára is kötött kereteket jelent. A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének jogszabály szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja. Természetesen arra van mód, hogy a polgármester e-mailben vagy más módon a döntést megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét, és ezt fontosnak is tartom, a döntés felelőssége azonban a polgármesteré.

A folyamatban lévő ügyeket, feladatokat egyenként megvizsgáljuk és hozzáigazítjuk a rendkívüli jogrendhez. A meghirdetett közmeghallgatást átalakítjuk lakossági fórummá. Ez a lakosság szempontjából nem jelent változást, ugyanúgy lehet előzetes kérdéseket feltenni és lehetőség lesz a korlátozott létszámú személyes jelenlétre is.

Sajnos településünkön is előfordul már konkrét fertőzöttség, az ÁNTSZ tájékoztatása szerint a beutazás miatti karanténokon kívül három aktív fertőzési eset ismert jelenleg.

A járványügyi előrejelzések alapján várható a fertőzések számának megnövekedése.

Kérem, szíveskedjenek betartani minden járványügyi előírást, hogy megelőzzük a nagyobb bajt!

A következő napokban újra felmérjük azok körét, akik a járványkockázat miatt segítséget kérnek, illetve megkezdjük a járványügyi készültség alatt megszokott online tájékoztatást. Az intézmények működését felülvizsgáljuk és hozzáigazítjuk az új szabályokhoz. Az intézményenkénti részletes szabályozásról külön számolunk be.

Természetesen folyamatosan tájékoztatom a képviselő-testületet és a lakosságot az esetleges újabb változásokról.

Jó egészséget és sok kitartást kívánok!

Deltai Károly
polgármester

Legfontosabb új járványügyi előírások röviden

1. A kijárási korlátozás

Éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

Kivétel: A lakó- vagy szálláshely elhagyása munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából, vagy egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén engedélyezett.

2. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

Állóhelyes zenés rendezvény szervezése tilos.

3. A kulturális rendezvényeken és helyszíneken, valamint a sportrendezvényeken a maszkviselés, és a 1,5 méteres távolságtartás kötelező. Ezt az ülőhelyek tekintetében is kötelezően figyelembe kell venni.

4. Nyitva tarthat a nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény, közművelődési intézmény, közösségi színtér és integrált kulturális intézmény azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani és maszkot viselni.

Fel