Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Szociális tűzifaigénylés az önkormányzattól

tuzifa

Telki Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton az idei évben is támogatást nyert el szociális célú tűzifavásárláshoz.

A támogatás a településen szociálisan rászorulók részére biztosítandó téli fűtéshez szükséges tűzifa formájában adható.

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017. (X.31.) számú Ö. rendelet 15.§-a értelmében évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó kérelmet nyújthat a szociális bizottság azon szociálisan rászoruló, bejelentett állandó telki lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a településen élő személy részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét (114.500 Ft).

A szociális tűzifajuttatásra vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz 2020. október 20-ig.

A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a háztartásában élők jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb jövedelmekről.

A támogatás természetbeni formában, tűzifa kiszállítással történik.

Telki Önkormányzat

Fel