Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2024.04.29- Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármestere 

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                  2024. április 29. (hétfő ) 19.00 óra

Az ülés helye:                          Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyaló terem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Jegyző

 

1./ Beszámoló a rendőrség munkájáról  + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

2./Gyermekétkeztetési szerződés meghosszabbítása + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ Civil szervezetek támogatására vonatkozó 2024.évi pályázatok elbírálása  +  Melléklet+ Melléklet+ Melléklet+ MellékletMelléklet+ Melléklet + MellékletMelléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ Területhasználat kérdése  +  MellékletMelléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

5./ A 2023. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásárólMelléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Csapadékvíz elvezetési szolgalmi jogot alapitó szerződés aláírásamellékMelléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Jegyző

 

8./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről  + Melléklet

Előterjesztő: Jegyző

 

Egyebek

 

Zárt ülés

 

9./ Településüzemeltetés és közterületfenntartás tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Polgármester

 

10./  Kitüntető díjak adományozásáról ( Havas Ferenc díj, Telki Egészségügyi díj )

Előterjesztő: Polgármester

 

Telki, 2024. április 24.                                                                                                      

  Deltai Károly                                                                         

 Polgármester

Fel