Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2024.03.25- Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármestere 

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                  2024. március 25. (hétfő ) 19.00 óra

Az ülés helye:                          Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyaló terem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Jegyző

 

1./ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról  +  Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Homlokzati hőszigetelés megvalósítására beérkezett ajánlatok értékelése   + Melléklet+ Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ 2024.évi Szociális tűzifa támogatás pályázati igény benyújtása  + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ Telki Zöldmanó Óvoda beiskolázási tervének elfogadása  + Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

5./ Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 2023.évi beszámolójának, valamint 2024. évi munkaterve és szolgáltatási tervének elfogadása  + Melléklet+ Melléklet+ Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ 2023. évben támogatott civil szervezetek beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Polgármester

 

7./Civil szervezetek támogatására vonatkozó 2024.évi pályázat kiírása

Előterjesztő: Polgármester

 

8./ Igazgatási szünet elrendeléséről

Előterjesztő: Jegyző

 

9./ A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás díjáról szóló 14 /2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polgármester

 

Egyebek

 

Zárt ülés

10./ „A település közigazgatási területén belül található önkormányzati tulajdonú extenzív és intenzív zöldterületek, valamint a Telki Óvodák zöldterületének gondozása” tárgyú közbeszerzési eljárás kérdése

Előterjesztő: Polgármester

 

11./ Településüzemeltetés és közterületfenntartás tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Polgármester

 

12./ Kitüntető díjak adományozásáról

Előterjesztő: Polgármester

 

Telki, 2024. március 22.                                                                                                    

Deltai Károly                                                                         

 Polgármester

Fel