Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2023.08.28 - Testületi ülés

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                  2023. augusztus 28. (hétfő ) 19.15 óra
Az ülés helye:                          Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyaló terem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Jegyző

 

1./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról
Előterjesztő: Jegyző

 

2./ A vásárolt élelmezés szolgáltatási díj emelési kérelem megtárgyalása  + melléklet
Előterjesztő: Polgármester

 

3./ A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet
Előterjesztő: Polgármester

 

4./ Háziorvosi ügyelet kérdése  + melléklet1  + melléklet2  + melléklet3  + melléklet4
Előterjesztő: Polgármester

 

5./ Törvényességi felhívás kérdése   + melléklet
Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Telki község Önkormányzat 2023.évi költségvetésének I. féléves végrehajtása  + melléklet
Előterjesztő: Polgármester

 

7./ Telki község Önkormányzat 2023.évi költségvetésének módosítása   + melléklet
Előterjesztő: Polgármester

 

8./ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester

 

9./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
Előterjesztő: Polgármester

 

10./ Az államháztartáson kívüli forrásátvétel és forrásátadás szabályairól
Előterjesztő: Polgármester

 

11./ Telki, Zápor u. 7/A. szám alatti lakás közérdekű bérlakás bérleti jogának meghosszabbításáról
Előterjesztő: Polgármester

 

12./ Az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok értékesítésének kijelöléséről szóló önkormányzati határozat módosítása
Előterjesztő: Polgármester

 

13./ 36/2023.(IV.24.) önkormányzati határozat módosítása
Előterjesztő: Polgármester

 

14./ Fogorvos feladat ellátási szerződés módosítása   + melléklet
Előterjesztő: Polgármester

 

Egyebek

 

Telki, 2023. augusztus 24.                                                                                     

Deltai Károly polgármester

 

 

Fel