Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2023.05.22. - Testületi ülés

Telki Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                  2023. május 22. (hétfő ) 19.30 óra

Az ülés helye:                         Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyaló terem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Jegyző

 

1./Tájékoztató az önkormányzat 2023. évi helyi bevételeinek alakulásáról

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energetikai beruházásainak kérdése

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ A 2022. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ Telki község Önkormányzat 2023.évi költségvetésének módosítása  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

5./ Telki község Önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtása  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról  + mellékletmelléklet+ mellékletmellékletmelléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

7./Telki község Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartás módosítása  +  melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

8./ Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosításmellékletmellékletmelléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

9./ Házi segítségnyújtás megoldásának kérdése  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

10./Közterület elnevezésekmelléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

11./ Tájékoztató a Északdunántúli Vízmű Kft. 2022.évi gazdálkodási adatairól + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

12./ Budakeszi orvosi ügyelete kérdése + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

Egyebek

 

Zárt ülés:

13./ Szennyvízcsatorna hálózat feletti út nyomvonal helyreállítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Polgármester

 

Telki, 2023. május 19.                                                                                     

Deltai Károly                                                                          

Polgármester

Fel