Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2023.04.24. - Testületi ülés

Telki Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                  2023. április 24. (hétfő ) 19.00 óra

Az ülés helye:                          Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyaló terem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

 

1./ Önkormányzati tulajdonú helyiség üzemeltetési feltételeinek pontosítása  

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Egészségház rezsiköltségek megosztásának kérdése

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ Helyi civil szervezetek részére nyújtható támogatásokról szóló döntés  melléklet+ melléklet + melléklet+ melléklet+ melléklet+ melléklet+ melléklet+ melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ Organica Zrt és a Telki község Önkormányzata között hatályban lévő szerződések felülvizsgálatáról + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

5./ A Telki 1105 hrsz ingatlanban lévő tulajdoni hányad térítésmentes átruházásáról + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Csapadékvíz elvezetési szolgalmi jogot alapító szerződés  + melléklet+ melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérlése + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

8./ Beszámoló a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről

Előterjesztő: Polgármester

 

9./ Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkájáról  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

10./ A szociális igazgatásról és ellátásokról valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Polgármester

 

11./ Házi segítségnyújtás megoldásának kérdése  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

Egyebek

 

Zárt ülés

 

12./ Kitüntető címek adományozásáról

Előterjesztő: Polgármester

 

Telki, 2023. április 20.                                                                                     

 

Deltai Károly                                                                         

Polgármester

Fel