Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2023.03.20. - Testületi ülés

Telki Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                  2023. március 20. (hétfő ) 19.00 óra

Az ülés helye:                          Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár, Telki, Petőfi u. 2-4.

 

Javasolt napirendek:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Jegyző

 

1./ Köznevelési Bizottsági tag megválasztása, eskütétele

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi munkájáról szóló beszámoló  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

3./Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 2023. évi munkaterve és szolgáltatási terve + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

4./Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról  + melléklet+ melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

5./ A Telki község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019 (X.28) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Telki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása  melléklet  +  melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ Igazgatási szünet elrendeléséről

Előterjesztő: Polgármester

 

8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása   + melléklet+ melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

9./ 2022. évben támogatott civil szervezetek beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Polgármester

 

10./ Civil szervezetek támogatására vonatkozó 2023. évi pályázat kiírása

Előterjesztő: Polgármester

 

11./ Telki község Önkormányzat 2023.évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Polgármester

 

12./ Települési önkormányzatok szociális tűzifa támogatására pályázat benyújtása  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

13./Polgármester szabadság ütemtervéről

Előterjesztő: Polgármester

 

Zárt ülés:

14./ Szennyvízcsatorna hálózat feletti út nyomvonal helyreállítási munkák elvégzése Telki közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: Polgármester

 

15./ Kitüntető díjak adományozásáról

Előterjesztő: Polgármester

 

Telki, 2023. március 16.                                                                                     

 

Deltai Károly                                                                          

Polgármester

Fel