Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2022.11.28 - Testületi ülés

Telki Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                  2022. november 28. 19.00 óra

Az ülés helye:                          Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár, Telki, Petőfi u. 2-4.

 

Javasolt napirendek:

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Jegyző

 

1./ Telki Napló megjelenésével összefüggő kérdések

Előterjesztő: Polgármester

 

2./Energetikai fejlesztési lehetőségek megvizsgálása  + Melléklet+ Melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

3./Közvilágítás korlátozásával kapcsolatos intézkedési lehetőségek

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ Beszámoló a 2022.évben megvalósított nagy felületű nyomvonal helyreállítási munkálatok elvégzéséről

Előterjesztő: Polgármester

 

5./ „Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” című projekt PR feladatok ellátása pályázat elbírálása

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Polgármester munkájáról szóló értékelés

Előterjesztő: Alpolgármester

 

Egyebek

 

Telki, 2022. november 25.  

                                                                                        

Deltai Károly                                                                          

Polgármester

 

Fel