Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2022.11.14 - Testületi ülés

Telki Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

M E G H Í V Ó

Telki Község Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                   2022. november 14.  19.00 óra

Az ülés helye:                           Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár Kisterem

                                                     Telki, Petőfi u. 2-4.

 

Javasolt napirendek:

1./Tájékoztató a 2022.évi helyi adóbevételek alakulásáról

Előterjesztő: Jegyző

 

2./ Telki Zöldmanó Óvoda módosított Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ Telki Zöldmanó Óvoda Pedagógiai Program módosításáról  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

4./ Beszámoló a Telki Zöldmanó Óvoda 2021/2022 nevelési év munkájáról  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

5./ Telki Zöldmanó Óvoda 2022/2023 évi munkatervéről  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

6./ Beszámoló a közterület-felügyelet működéséről 2021. október- 2022. szeptember időszakra vonatkozóan

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

8./ Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló rendeleteinek felülvizsgálata  + melléklet+ melléklet+ melléklet+ melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

9./ Energiamegtakarítási intézkedésekkel kapcsolatos helyzetjelentés  

Előterjesztő: Polgármester

 

10./ Energiabeszerzés kérdése

Előterjesztő: Polgármester

 

11./ Épületüzemeltetési feladatok ellátására szóló pályázat elbírálása

Előterjesztő: Polgármester

 

12./ Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat hóeltakarítási és téli síkosság mentesítési munkáinak elvégzésére vonatkozó pályázat elbírálása  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

13./ A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

14./ Budajenői szennyvízcsatorna bekötés kérdése + melléklet+ melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

15./ Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Jegyző

 

 

Egyebek

 

Telki, 2022. november 11.  

                                                                                        

Deltai Károly                                                                          

Polgármester

 

Fel